Médiakutató

Lábjegyzetek

Jenei Ágnes: Miből lesz a hír?

1 A további lehetséges, és ugyanolyan jogos megközelítésekkel, például a funkcionalista és strukturalista elméletekkel e tanulmányban nem foglalkozom, azokra csak érintőlegesen utalok. Az utalások példáknak tekintendők; a kutatások és kísérletek teljes felsorolása és rendszerezése meghaladja jelen írás célkitűzéseit.