Médiakutató

Lábjegyzetek

Dessewffy Tibor: Az információs társadalom lehetőségei Magyarországon

1 A Hírközlési Felügyelet 2001 decemberi adatai szerint 4 923 122 volt a mobil-előfizetők száma.