Médiakutató

Lábjegyzetek

Flammich Mariann: Hackerek

1 Kutatásom elsődleges információforrásai Magyarországon élő, magyar anyanyelvű hackerek. A feldolgozott adatokhoz személyes beszélgetések, egy kérdőív alapján elkészített interjúk során, illetve az interneten talá,lható hacker-oldalak segítségével jutottam. Az informá,ciók hitelességét úgy ellenőriztem, hogy a vá,laszokat és az ezekből levont következtetéseimet hackelésben jártas személyekkel átnézetteul. Összesen hat kitöltött kérdőívet kaptam vissza, és négy interjút készítettem. Figyelembe véve, hogy Magyarorszá,gon mintegy 25-30 valódi hacker működik, a tíz megkérdezés jelentősnek mondható.
2 A hacking jogi értelmezéséhez Novák András és Verebics János jogászoktól, az internetrendőrség bemutatásához Matus Márk egykori rendőrségi számítógépes szakértőtől kaptam segítséget,
3 Persze ha azért változtatja meg a számítógép memóriájában tárolt adatokat, hogy saját számlájára utaljon pénzt vagy a közműszolgáltatónál fennálló tartozást törölje, vagy ha éppen azért töri fel a webes szolgáltató oldalát, hogy az előfizetői adatok közzétételével jó hírét tönkretegye, előfizetőit más, „biztonságosabb”#8221; szolgáltatókhoz csábítsa vagy működését ellehetetlenitse, akkor más helyzet.
4 http://newsdata.box.sk/2001/jan/are.you.a.hacker.html
5 ”The Conscience of a hacker”, In The Hacker's Manifesto by the Mentor. January 8., 1986. http://www.elfqrin.com/docs/hakref/Mentor/HackerManif.html