Médiakutató

Lábjegyzetek

Messing Vera: Változás és állandóság

1 Magyarul figyelmetlen olvasás, a szöveg „átfutása”.
2 1. Személy (például Varga István, Varga család); 2. meghatározott számú ember/család, nevek említése nélkül (2 roma család, 13 roma család); 3. a „Rádió utcai családok” vagy a „Rádió utcai romák”; 4. Székesfehérvári romák; 5. Romák; 6. Kisebbség; 9. nincs utalás az etnikai hovatartozásra.
3 Az időszakokat kijelölő események: október 1.: a székesfehérvári önkormányzat döntése arról, hogy kiköltözteti a Rádió utca 11. sz. ház lakóit és lebontja az épületet. November 25.: megállapodás az érintett felek között arról, hogy az önkormányzat átmeneti szállást nyújt a kiköltöztetett családok számára, és 30 millió forintot biztosít a végleges megoldás finanszírozására. December 10.: a környékbeli falvak (Pátka, Belsőbáránd) lakosainak tiltakozása az ellen, hogy az érintett roma családok a falvaikban telepedjenek le. December 20.: a fehérvári önkormányzat által megjelölt határidő, ameddig a családoknak el kell hagyniuk az átmeneti szállást.
4 Gettóellenes Bizottság.
5 A kiköltöztetést támogatók és ellenzők tábora nem egyezik teljesen a kisebbséghez vagy többséghez való tartozással, de én arra voltam kíváncsi, hogy a kisebbség és a többség sajtóbemutatása hogyan viszonyul egymáshoz. Ennek oka az volt, hogy a kisebbségi szereplők – tartozzanak bármely oldalhoz – ábrázolásainak jellegzetességeit vizsgáltam, nem a kitelepítést ellenzők bemutatását.
6 Országos politikai szervezetek, kormányzat, helyi önkormányzat, helyi lakosok, falusi lakosok, illetve képviselőik, újságíró stb.
7 Országos roma szervezetek (GeB, OCKÖ) helyi roma szervezet, Rádió utca 11 lakói, környező falvak helyi roma szervezetei stb.
8 Miskolci Városi Tanács, MSZMP, miskolci lakosok, szakértő testület, alternatív politikai szervezetek, Wallenberg Egyesület, szakértők, újságíró.
9 MCDSZ, GeB, Cigánytanács.