Médiakutató

Lábjegyzetek

Andrej Tušer – Svetlana Hlavčáková – Elena Hradiská – Jozef Vatrál – Imrich Jenča: Újságíró-kutatás Szlovákiában

1 Szlovákiában az újságírók egyetemi képzése a zsurnalisztika szakon történik, ezért használjuk a továbbiakban ezt a megnevezést – a fordító megjegyzése.
2 A tanszék azóta figyelemre méltó sikereket ért el a tanulmányi és tudományos-publicisztikai területen, valamint a külföldi együttműködések terén, mint például az USA-beli Missouri Egyetemmel, a párizsi CFPJ-vel és a Bécsi, illetve Berni Egyetemmel. Ezen kívül az EJTA (European Journalism Training Association) felelős partnereként ismerték el. A tanszéket több hallgatója képviselte sikeresen az újságírás előkelő európai iskoláinak nyomtatott, rádiós és televíziós euroriporter-képzésében. A külföldi egyetemekkel való kompatibilitás elérése érdekében a Comenius Egyetem 2000-ben áttért a kreditalapú tanulmányrendszerre, lehetővé téve, hogy hallgatói az optimális módon alakítsák tanulmányaik tartalmát és tempóját, és kihasználják a hazai és nemzetközi egyetemközi mobilitás lehetőségeit.
3 Az egyetemi vagy főiskolai szintű képzettség a minőségi újságírás alapkövetelményének számít. Hosszú távú cél az újságírók komplex képzése: az újságírói (általános társadalomtudományi alap és hivatásbeli ismeretek) és a szakképesítés (az egyes szakterületek releváns ismeretei, amelyek az újságírói munka tartalmi oldalát képezik) ötvözésével. A jelenlegi curriculum az összes kurzus alapvető átalakításán kívül a kreditrendszerű tanulmányokhoz igazodott, amelyet a Comenius Egyetem 2000–2001-ben vezetett be, és ezzel csatlakozott az Európai Kredittranszfer Rendszer (ECTS) kereténben együttműködő főiskolák és egyetemek csoportjához. Alapját az egyszakos ötéves magiszteri zsurnalisztika-tanulmányok jelentik, amelyek két idegen nyelv oktatásával egészülnek ki. Ezeket a médiatörténeti és -jelenkori kurzusok egészítik ki. A felsőbb évfolyamok a sajtó és a tömegtájékoztatási eszközök elméletével folgalkoznak, s ezeket kötelező és választható tantárgyak egészítik ki a médiatípusokra (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, hírügynökségek) való szakosodás, illetve az újságírás ágazatai (bel- és külpolitika, kultúra, gazdaság, sport stb.) alapján. A gyakorlati készségeket fejlesztő kurzusok az egész tantervet végigkísérik.