Médiakutató

Lábjegyzetek

Szajda Szilárd: Fordulat vagy a fejlődés betetőzése?

1 A tanulmány a Politikatörténeti Alapítvány és a Politikatörténeti Intézet Kht. közös, a „Politikai kultúra és politikai mentalitás Magyarországon a 20. században” kutatási programjában, annak „A média szerepe a politikai kultúra alakításában” elnevezésű kutatási iránya keretében készült. A programot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatja.
2 1946. évi I. számú törvény a köztársasági államformáról.
3 Kis Újság, 1947. március 4. 1. o.
4 Ellenzék, 1947. november 1. 3. o.
5 Az úgynevezett Magyar Közösség-ügy az FKGP ellen irányuló koncepciós eljárás volt. Ennek részeként hurcolták a Szovjetunióba Kovács Bélát, a párt főtitkárát. Lásd Vida (1986: 229–244.).
6 Vida István az 1945-ös pártstruktúrát a következőképpen írta le: „mérsékelten polarizált demokratikus többpártrendszer, melynek két domináns, meghatározó eleme van, egyfelől az MKP, másfelől az FKgP” (Vida, 1985).
7 Lásd Izsák (1986, 1992); Gergely (1977); különösen Palasik (2000: 183–251); Vida (1976: 210–220).
8 Révai József: Amiben nincs alku. Szabad Nép, 1947. február 16. 1. o.
9 Szabad Nép, 1947. február 18. 1. o.
10 Kis Újság, 1947. február 7. 1. o.
11 Uo. 1947. február 15. 1. o.
12 Uo. 1947. március 12. 1. o.
13 Szabad Nép, 1947. február 27. 1. o.
14 Uo. 1947. március 11. 1. o.
15 Uo. 1947. március 20. 1. o.
16 Uo. 1947. július 25. 1. o.
17 Révai József: Polgári és emberi életforma. Szabad Nép, 1947. augusztus 8. 1. o.
18 Horváth Márton: Rend. Szabad Nép, 1947. augusztus 14. 1. o.
19 Horváth Márton: Tiszta demokrácia. Szabad Nép, 1947. augusztus 17. 1. o. (Kiemelés az eredetiben.)
20 Magyar Nemzet, 1947. július 20. 1. o.
21 Uo. 1947. július 27. 1.o.
22 Uo. 1947. augusztus 7. 1. o.
23 Lásd Izsák (1994: 103); Tóth (1972: 225–230).
24 Szétforgácsolódunk? Ellenzék, 1947. augusztus 30. 7. o.
25 Például: A türelmetlenségi politika újabb fejezete előtt állunk. Ellenzék, 1947. szeptember 13. 2. o.
26 Szabad Nép, 1947. november 21. 1. o.
27 Uo. 1947. november 23. 1. o.
28 Balogh páter pártja a Független Magyar Demokrata Párt volt, a két liberális párt a Magyar Radikális Párt és a Polgári Demokrata Párt volt
29 Haladás, 1949. február 24. 1. o.
30 Uo. 1949. március 17. 1. o.
31 Kende Zsigmond: A polgár gondjai és reményei. Haladás, 1949. április 7. 1. o.
32 Uo. 1949. május 19. 1. o.
33 Világ, 1949. február 1. 1. o.
34 Uo. 1949. február 3. 1. o.
35 Szabad Nép, 1949. január 30. 1. o.
36 Uo. 1949. május 17. 1. o.
37 Gyöngyösi János: A Függetlenségi Népfront elé. Kis Újság, 1949. január 30. 1. o.
38 Szabad Nép, 1949. február 2. 2. o.
39 Kis Újság, 1949. február 2. 1. o.
40 Szabad Szó, 1949. augusztus 20. 1. o.
41 Kis Újság, 1949. augusztus 19. 3. o.
42 Magyar Nemzet, 1949. augusztus 20. 1. o.
43 Uo.
44 A Világ (a polgári demokrácia lapja) 1949. július 31-én jelent meg utoljára, de már február 4-én, a Népfront (újjá)alakulása után lekerült a címlapról a „polgári demokrácia lapja” jelző. A Világ utolsó számában a Radikális Párt lapjára, a Haladásra való előfizetésre hívta fel olvasóit. A Haladásnak 1950-ben 21 száma jelent meg, a korábbi hetilapformában. 1950-ben már ők sem jelölték meg, hogy ez a Radikális Párt lapja, és a lap teljesen apolitikussá vált. A Szabad Szó kiadása 1949 őszén szűnt meg, miközben a párt elhatározásából a pártszervek még tovább működtek. Az ellenzéki Demokrata Néppárt lapja, a Hazánk 1949. január 29-én jelent meg utoljára, immár két oldalra zsugorodva, majd ez a párt is feloszlott. A Kis Újság 1951 nyaráig jelent meg, az egyetlen változás az volt, hogy 1950. október 31-én hetilappá alakult, és lekerült a címoldalról, hogy a „Független Kisgazdapárt lapja”, viszont a jelzős szerkezet az impresszumban továbbra is megtalálható volt.
45 Szabad Nép, 1950. február 1. 3. o.
46 Uo.
47 Kis Újság, 1950. február 1. 3. o.
48 Uo. 1950. augusztus 20. 1. o.
49 Uo. 1951. február 1. 3. o.
50 Uo. 1951. augusztus 22. 3. o.