Médiakutató

Lábjegyzetek

Kertész Krisztina: Jogharmonizáció az audiovizuális szektorban

1 A 2001 tavaszáig történtekről összefoglalást nyújt „A média szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon” című írásom (Kertész, 2001).
2 A médiajog európai uniós harmonizációjáról lásd még Pertti Näränen „Az európai digitális televíziózás: a jövő szabályozási dilemmái” című írását a Médiakutató 2003 nyári számában – a szerk.
3 A terület magyar hivatalos szervek részéről tapasztalható elhanyagoltságának okait jelen írásnak nem célja kutatni, annyit azonban mindenképpen rögzíteni kell, hogy álláspontunk szerint a 21. század egyik legdinamikusabban fejlődő és legfontosabb „iparág”-áról van szó, amely mindenképpen több figyelmet érdemelne.
4 Kihirdetve: 1994. évi I. törvény.
5 2005/1990 sz. kormányhatározat.
6 Ilyen derogációt Magyarország az audiovizuális szektor vonatkozásában nem kért.
7 Lásd „Két fejezettel közelebb az EU-hoz”, Világgazdaság, 2002. július 29., hozzáférhető: www.europprt.hu/multhet*hirei.asp?Menu_Id=7/1&Par_Id=22&SubPar_Id=0&T_NewsId=94497 (letöltve 2003. október 22-én).
8 8Az OECD-csatlakozás különösen azért emelendő ki ebben a körben, mert például az illetékes parlamenti bizottságot a médiatörvény tárgyalásakor arról tájékoztatták, hogy az uniós kvótáknak a törvénybe való felvétele esetén kérdésessé válhat Magyarország felvétele ebbe a jelentős nemzetközi szervezetbe.
9 Lásd „EU panasz a médiatörvény ellen”, Világgazdaság, 2002. július 19., hozzáférhető: www.europort.hu/multhet_hirei.asp?Menu_Id=7/1&Par_Id=22&T_News_Id=94402 (letöltve 2003. október 22.-én).
10 Lásd „Két fejezettel közelebb az EU-hoz”, Világgazdaság, 2002. július 29., hozzáférhető:www.europort.hu/multhet_hirei.asp?Menu_Id=7/1&Par_Id=22&T_News_Id=94497 (letöltve 2003.október 22-én).
11 Magyar nyelven hozzáférhető a Külügyminisztérium honlapján: www.kum.hu/siwwa/file/evesjelentesford20021011.doc (letöltve 2003. október 25-én).
12 www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/e20103.htm (letöltve 2003. október 24-én).
13 22. cikk (3) bekezdés.
14 Médiatörvény 2. paragrafus, 50–52. pontok.
15 Ebbe a kategóriába az a tevékenység tartozik, amelynek során a műsorszolgáltató által előállított jeleket vezetékes (kábeles) hálózaton, továbbá földfelszíni vagy műholdas nem műsorszóró rádiótávközlő rendszeren, tartalmában változatlanul és egyidejűleg juttatják el rádió és televízió műsorszóró adókhoz, illetőleg műsorelosztó hálózatokhoz. Ezt az irányelv a kezdetektől a „műsorszolgáltatás” fogalmába sorolja, míg a médiatörvénynek korábban nem tartozott a hatálya alá, és így az ilyen típusú tevékenység folytatójától nem lehetett a médiatörvény szabályainak betartását számon kérni.
16 Lásd a 2002. évi XX. törvény miniszteri indokolásának a törvény 23. paragrafusához fűzött megjegyzését.
17 Ezekről lásd például a http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/regul_en.htm és www.europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/review-twf2003/contribution.htm cím alatt megtalálható honlapokat (letöltve 2003. október 26-án).
18 Az előkészítő munkák magyarországi eredményeiről lásd www.nkom.hu/ossztart/twf_hazajegyzokonyv.doc (letöltve 2003. október 25-én).