Médiakutató

Lábjegyzetek

Polyák Gábor: A digitális televíziózás egyes médiapolitikai kérdései

1 Az Országos Rádió és Televízió Testület Stratégiai Kutatások és Elemezések Programja keretében készült tanulmány részlete.
2 A témához lásd még Polyák Gábor „Megjegyzések a digitális kor médiapolitikájához” című írását lapunk 2002. őszi számában és Pertti Näränem „Az európai digitális televíziózás: a jövő szabályozási dilemmái” című tanulmányát lapunk 2003. nyári számában – a szerk.
3 A BIPE Report a mindhárom platformot igénybe vevő triple way megoldás mellett felvázolja a cabsat megoldást is, amely szerint a földfelszíni platform nem vesz részt az átállásban.
4 Gálik Mihállyal folytatott személyes konzultáció alapján.
5 MFN (Multiple Frequency Network) architektúra helyett SFN (Single Frequency Network) architektúra alkalmazása; helyhez kötött vétel esetén.