Médiakutató

Lábjegyzetek

Ujvári Hedvig: Max Nordau útirajzai a Pester Lloydban

1 Das Alterbild. In: Pester Lloyd 1867. november 9. 263. sz. 2.
2 A lap történetéhez lásd Ujvári (2001).
3 Pester Lloyd 1867. december 12. 291. sz. 2.
4 Pester Lloyd 1867. december 21. 299. sz. 2. Mivel a névváltoztatás miatt több félreértéás adódott, ezért ezt a közleményt még kétszer megismételték. Lásd Pester Lloyd 1867. december 25. 302. sz. 2 és december 27. 303. sz.
5 An die geehrten Leser des „Pester Lloyd” és két másik, cím nélküli írás. In: Pester Lloyd 1867. december 21. 299. sz. 2.
6 Pester Lloyd (esti kiadás) 1875. június 21. 139. sz. 2. Meghagytam a nevek eredeti írásmódját – U. H.
7 Szerelem bolondjai (1868), A kőszívű ember fiai (1869), Eppur si muove (És mégis mozog a föld, 1871), Az arany ember (1872), A jövő század regénye (1873), Az ember, aki mindent tud (1874), Egész az északi polusig! Vagy: mi lett tovább a Tegethoffal? Regény egy hajón hátramaradt matróz feljegyzése után (1875), Az élet komédiásai (1875).
8 [Falk]: Fünfundzwanzig Jahre: 1854–1879. In: Pester Lloyd 1879. január 1. 1. sz. 2.
9 Vö. Genette (1988: 209–245), Wellek & Warren (1971: 245-259) és Kanyó (1990: 229–246), valamint Maár (1995: 9–29).
10 Eredeti címek: Die conventionellen Lügen der Kulturmenschheit és Entartung. A magyar címekre a Világirodalmi Lexikon Nordau-szócikke alapján hivatkozom. In: Világirodalmi Lexikon. Szerk. Király István. 9. kötet. Budapest: Akadémia 1984. 390–391. l.
11 Nordau pesti éveihez lásd Ujvári (2003).
12 1873 áprilisa és novembere között mintegy száz írása jelent meg, szinte a lapban egy évtized alatt közölt mennyiség fele!
13 Weltausstellung. Finale. In: Pester Lloyd 1873. november 7. 256. sz. melléklet.
14 Eine Stunde bei Andersen. In: Pester Lloyd 1874. május 5. 104. sz. melléklet.
15 A tárca műfaji meghatározásához Horst Belke definícióját használtuk. Ennek értelmében egy tárca a témáját az élet minden olyan területéről merítheti, amely az olvasók érdeklődésére számot tarthat. Kedveli a látszólag semmitmondó, mindennapos jelenségeket. Célja nemcsak az olvasó szórakoztatása,
A tárcaíró igyekszik az olvasóval bizalmas kapcsolatot kiépíteni (Belke, 1973). Almut Todorow ezt még azzal egészíti ki, hogy a tárcák témája a szószátyárkodó cikkektől a fontos kulturális, művészi, tudományos feladatok közvetítéséig terjedhet. A tárca helyet adhat társadalmi változást bemutató írásoknak, foglalkozhat divattal, vagy éppen a hatalmat érintő kérdésekkel, beszámolhat tapasztalatokról, szólhat ideológiai vagy szociális kérdésekről is (Todorow, 1996).
16 Vom Fürsten Bismarck. In: Pester Lloyd 1874. március 22. 69. sz. 3 és melléklet.
17 Uo. Fordítás tőlem – U.H.
18 A továbbiakban csak KA jelzéssel, kötetszámmal (I, II) és lapszámmal utalok az aktuális vonatkozásokra.
19 Von Berlin nach St. Petersburg. In: KA, I, 12.
20 Petersburger Briefe. I. Von Berlin nach Petersburg. In: Pester Lloyd 1874. február 18. 41. sz. 2–3 és melléklet.
21 Uo.
22 Uo.
23 Uo.
24 Petersburger Briefe. VI. Kaiser Franz Josef in St. Petersburg. In: Pester Lloyd 1874. február 21. 44. sz. 3.
25 Petersburger Briefe. VII. Kaiser Franz Josef in St. Petersburg. In: Pester Lloyd 1874. február 22. 45. sz. 3.
26 Die Butterwoche in St. Petersburg. In: Pester Lloyd (A) 1874. február 23. 43. sz. 1.
27 Petersburger Briefe. VIII. Kaiser Franz Josef in St. Petersburg. In: PL 1874. február 24. 46 sz. 3 és melléklet.
28 KA, I, 56–62.
29 KA, I, 35–46.
30 Uo., 39.
31 Im russischen Rom. In: PL (A) 1874. március 2. 49. sz. 2 és Franz Josef in Moskau. In: Pester Lloyd 1874. március 3. 3 és melléklet.
32 KA, I, 70–71.
33 Im russischen Rom. In: KA, I, 75.
34 Egy hajóút alkalmával Andersen néhány napot Mohácson és Pest-Budán töltött. Lásd Világirodalmi Lexikon I. kötet. Budapest: Akadámia 1970. 293.
35 Durch Seeland. In: KA, I, 94–95.
36 Uo.
37 Der Deutschenhaß und seine Gründe. In: KA, I, 123–136.
38 Uo., 129.
39 Uo.
40 KA, I, S. 137–146.
41 Isländische Briefe. II. Die Faaröer. In: Pester Lloyd L 1874. augusztus 9. 183. sz. 3 és melléklet.
42 Isländische Briefe. V. Die Tausendjahr-Feier. In: Pester Lloyd 1874. október 10. 233. sz. melléklet.
43 Isländische Briefe. VII. Das Lager zu Thingvellir. In: Pester Lloyd 1874. október 21. 242. sz. 2–3.
44 Uo.
45 Fremde in Paris. In: Pester Lloyd 1875. január 13. 9. sz. melléklet
46 Uo.
47 Provinzialbriefe aus Frankreich. Durch Burgund. In: Pester Lloyd 1875. április 25. 95. sz. 3 és melléklet.
48 Uo.
49 Provinzielbriefe aus Frankreich. Der Kommunismus in Frankreich. In: Pester Lloyd 1875. május 30. 122. sz. melléklet.
50 Uo.
51 Provinzialbriefe aus Frankreich. Aussichten. In: Pester Lloyd 1875. június 8. 129. sz. melléklet.
52 Uo.
53 Uo.
54 Uo.
55 Die Heimat der Troubadours. In: KA, II, 208.
56 KA, II, 219.
57 Dr. Adolf Dux: Vom Kreml zur Alhambra. In: Pester Lloyd 1879. december 23. 352. sz. melléklet. A szerző Nordau újságírói tevékenységét már 1867 óta figyelemmel kísérte.