Médiakutató

Lábjegyzetek

Hegedűs István – Szilágyi-Gál Mihály – Sipos Balázs – Navracsics Tibor: Politikai kommunikáció 2004

* A konferencián ugyancsak részt vevő Ron Werber nem járult hozzá előadásának közléséhez.
1 Az külön kérdés, hogy egy megfigyelési jelenségből milyen módon lesz tény.
2 Pléh Csaba Pszichológiatörténet című könyvében ezt a megközelítést nevezi úgy, hogy „[a] lélek végső kiiktatása a lélektanból” (Pléh, 1992: 145).
3 A tematizáció kutatói számára a másik klasszikus Harold Dwight Lasswell, aki a behaviorista politikaelmélet képviselője volt (Paczolay & Szabó, 1996: 229–232). Erről a kérdésről azonban vannak fontos német könyvek is: többek között Ferdinand Tönnies ugyanekkor (1922-ben) keletkezett, A közvélemény kritikája, illetve Josef Krumbach 1935-ös, a Publicisztika alapkérdései című műve.
4 „McCombs és Shaw elérte azt, amit a médiának tulajdonítanak: a témameghatározás elmélete első helyen áll a tömegkommunikáció témái között” (Griffin, 2001: 381).