Médiakutató

Lábjegyzetek

Dormán Emese: Társkeresés az interneten

1 E helyen mondok köszönetet a TNS Hungarynek, a TÁRKI-nak, a talalkahely.hu-nak, Duránszkai Gábornak, Pálvölgyi Miklósnak, Szabó Jánosnak, Ford Noéminek, Vágyi Eriknek, Lakatos Lászlónak és valamennyi interjúalanyomnak.
2 Azaz ezen állítások esetén mondható el 95 százalékos valószínűséggel, hogy az internetes és a hagyományos társkeresés megítélésében való különbség valós, és nem a mintavételből fakadó pontatlanságból ered.
3 Ezzel a statisztikai eljárással lehet meghatározni azokat a rejtett, közvetlenül nem megragadható alap-dimenziókat, amelyek különböző mértékben megjelennek az egyes mért attitűdökben.
4 A World Internet Project (WIP) egy nemzetközi longitudinális, paneljellegű vizsgálat, amelyet Magyarországon az ITTK-TÁRKI Rt. végez. A kutatás célja annak megismerése, hogy milyen változásokkal jár az internethasználat terjedése a társadalmi élet különböző területein.
5 Az oldal Stanley Milgram 1967-es kísérletének konklúziójáról kapta a nevét. Eszerint átlagosan hat személyen keresztül tud két ismeretlen ember eljutni egymáshoz. Az első ilyen módon működő internetes oldal 1998-ban jött létre SixDegrees.com néven, majd négy évvel később hárommillió felhasználóval a szerverén tönkre is ment. Az ismertségi háló 2002 telén tért vissza – ekkor már Friendster.com néven. Ezt a kísérletet alapul véve Magyarországon 2002 áprilisában indították el a WiW (Who is Who) oldalt, de itt az elsődleges cél nem a társkeresési funkció volt (lásd még Index.hu, 2002, 2003).
6 A tagokat személyes találkozás alapján „páholyokba” sorolják azok társadalmi-gazdasági státusa, életstílusa és a fizetendő összeg alapján. Minden páholynak más-más jogai vannak a keresésre, általános szabály, hogy a hierarchiában csak lefele lehet keresni, felfele nem. A hierarchia szintjeit az határozza meg, mennyire „piacképes” valaki, így például az elvált és gyerekeit egyedül nevelő szülőnek egyáltalán nincs joga választani, őt csak más választhatja. A bejelentkezők számát pedig nyilván befolyásolja, hogy szeretnének-e, illetve hajlandóak-e ebben a struktúrában részt venni.
7 Például kacsinthatunk ;-), kiölthetjük a nyelvünket :P stb.
8 Például IMHO (in my humble opinion – szerény véleményem szerint), BTW (by the way – erről jut eszembe).