Médiakutató

Lábjegyzetek

Gyáni Gábor: Sajtótörténet a társadalomtörténész szempontjából

1 A kérdésről lásd még Szajbély Mihály A médiatörténet és a sajtótörténet viszonyáról című írását a Médiakutató 2005. tavaszi számában.
2 A korai „sajtóvállalkozás” érdekes példáját dolgozta fel Kovács (1989: 113–147).
3 Az egész problémához vö. Gyáni (2004: 247–258)
4 Néhány fontos és úttörő tanulmány: Pór (1979: 77–88), Kovács (1989: 147–205),Buzinkay (1992: 327–331 & 1997: 31–45), Lipták (1992: 175–199 & 2002: 115–179).
5 E kérdés fontosságát hangsúlyozza Vörös (1984: 206–217).
6 A kiegészítéshez lásd Sennett nyilvánosságfogalmát (Sennett, 1998); a korrekcióhoz vö. Calhoun (1992).
7 A politikai kultúra dualizmus kori historikumáról hasznos szakirodalmi szemlével szolgál Cieger (2000).