Médiakutató

Lábjegyzetek

Fehér Katalin: A virtuális valóság metaforái

1 Az itt olvasható munka a Valósággyárak. A nyelvi képek pragmatikája és a virtuális valóság című, 2005 őszén megvédett doktori értekezésem empirikus kutatást összefoglaló fejezetének kivonata.
2 A nyelvi kommunikáció praktikusan összefoglaló elnevezésként elkezdte alkalmazni Lanier (1999) metaforáját, a virtuális valóságot, s ezen metafora mögé felsorakoztak azok az elképzelések, várakozások és problémák, melyek emberi mivoltunkat és világképünket filozófiai mélységekig kezdték áthatni.
3 Például ideák, velünk született eszmék, képzetek fogalmai.
4 Például droghasználat.
5 Pénzhasználat, természettudományos modellek, könyvek, tömegmédiumok, internet stb.
6 Digitalizált formában tárolt kép, hang, szöveg, mozgókép egységes tartalomként egységes kezelői felületen történő megjelenése interaktív és nonlineáris lehetőségekkel.
7 Csak később terjedt el a cyber space, azaz a kibertér elnevezés William Gibson sci-fi író Neuromanc című regénye (1972) nyomán. A kifejezés az egyszerre filozófiai és technikai értelemben vett virtuális valóságot írja le: olyan alternatív számítógépes valóságokat feltételez, amelyek a hálózati összekapcsoltságban külön létmódot, egzisztálást, s akár egyfajta halhatatlanságot is biztosítanak a felhasználó számára.
8 Lásd Fehér (1999. 49–63., 2002. 77–83., 2001. 137–159., 99–109.).
9 Nem pontos időponthoz kötöttem az első adatot, hiszen 1987-ben még egy kiugró eset volt egy speciális orgánumban (Tillmann J. A.: Bevezetés az eltűnés természetrajzába – Virilio és az eltűnés esztétikája Filozófiai Figyelő, 1987. 3.). Jellemző előfordulás és a tömegközönség számára is hozzáférhető adatok a kilencvenes évek elején több helyen is jelentkeztek, nagyjából egy időben.
10 A tartalmak mennyiségére és hozzáférhetőségére tekintettel választottam ezt a szűkítést.
11 Abszolút kutatói paradoxon áll fenn, hiszen a korpusz tartalmazza a szerző publikált szövegeit is.
12 Például virtuális vita kifejezés használata egy cikkben egy politikai szócsata kapcsán már nem része a korpusznak.
13 A címke fogalmát Goodmantől (1968) kölcsönöztem. A címkék a világ jelenségeit osztályozzák, ezt az osztályozást egyben rögzítik is, s a régi címkék új kombinációival alkalmasak arra, hogy újszerű felismeréseket mutassanak fel. Nem azonosak a metaforával, hiszen jelentést tulajdonítanak, s nem jelentéseket hoznak egymással kapcsolatba.
14 A részben zárt kérdések az „egyéb” kategóriát vagy a példa beírásának helyét tartalmazzák.
15 Néhány ellenőrző metafora meg is hozta az eredményt: a méhkaptár és a rágógumi az általam áttekintett korpuszban nem szerepelt, az adatközlők egy része mégis ismerősnek vélte.
16 Mivel a személyes tapasztalatok az említett okok miatt nem mérvadók.
17 A minta nem reprezentatív, de elegendő számú adatközlőt jelent komolyabb következtetések levonására.
18 A kérdés a következő volt: Hol találkozott, illetve hol találkozik elsősorban a virtuális valóság kifejezéssel? Csak a három legjellemzőbbet jelölje! Válaszlehetőségek voltak: televízióban, rádióban, újságban, filmekben, regényekben, oktatásban, interneten, zenében, (szak)könyvben, művészetben, egyéb helyen.
19 A szakok szerint másként preferált metaforákra és jelzőkre, illetve címkékre vonatkozó hipotézis ennek megfelelően sem nyert igazolást.
20 Az eredmények nyomán a későbbiekben a virtuális valóság témáját oktató tanárok kommunikációját is szeretném majd vizsgálni.
21 A többi válasz nagy szórást mutat.
22 Nem sorrendben, hiszen különböző szempontok szerint kellett megjelölni a válaszokat.
23 Két képkérdés is szerepelt a kérdőívben: az egyik arra kérdezett rá, hogy az adatközlő melyik képet rendelné a virtuális valósághoz, tehát a címkék vonatkozásában jelent meg (itt elsősorban a fejre szerelhető virtuális sisak képe volt a válasz),
a másik a legjellemzőbb asszociációt firtatta a metaforák kapcsán (itt pedig a lebegő-alvó figurát jelölték a legtöbben).
24 A kibergömb-alkalmazásról még asszociálhattak volna, ám az alkalmazásfelismerésnél csak 3,8% jelezte az azonosítást
a VR-alkalmazással.
25 Akik tudtak ilyet, s példát is írtak, az Élet és Tudományt, a Modem Időket, valamint a Mátrix és a 13. emelet című filmeket emelték ki.