Médiakutató

Lábjegyzetek

Takács Róbert: Újságírói szerepfelfogások 1954 és 1956 között Magyarországon

1 A Politikai Bizottság november 17-i ülésén tartott „fejmosást” a Szabad Nép szerkesztőbizottságának. Ezen az egyik súlyos vádként más szerkesztőségek „lázadásának” gerjesztése is szerepelt: „Részben még az is igaz, hogy a Szabad Nép szervezte meg a különböző szerkesztőségekben és más értelmiségi körökben a helytelen platform alapján az eltérő helytelen hangulatot.” Magyar Országos Levéltár (MOL) MK–S 276. f. 53. cs., 205. ő.e.
2 Feljegyzés a Népszava szerkesztőségéről (1955. április). MOL MK–S 276. f. 89. cs. 208. ő. e.
3 Nagy Imre: A Központi Vezetőség ülése után. Szabad Nép, 1954. október 20.
4 Kövesi Endre: A „nagyvonalú” Szlota és cinkosai. Szabad Nép, 1954. szeptember 30.
5 Jegyzőkönyv a Szabad Nép szerkesztősége pártszervezete 1954. október 22–23–25-i taggyűléséről. MOL MK–S 276. f. 89. cs. 206. ő. e.
6 Az elvesztett vb-döntőt követő napokban Budapesten addig nem tapasztalt tömegmegmozdulásokra került sor. A vereségért az OTSB vezetése, amelynek alelnöke a szövetségi kapitány Sebes Gusztáv volt, a sportújságírókat igyekezett – nem sikertelenül – egyik bűnbakként kikiáltani. A legerőteljesebb retorzió a Népsport szerkesztőségét érte, amelynek három munkatársát is elmozdították, köztük a főszerkesztőt, Feleki Lászlót. Lásd Virág (2006).
7 Idézi: Kő András – Nagy J. Lambert, Magyar Nemzet, 2004. szeptember 25.
8 Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1954. november 17-i üléséről. MOL MK–S 276. f. 53. cs., 205. ő. e.
9 Jegyzőkönyv a Szabad Nép szerkesztősége pártszervezete 1954. október 22–23–25-i taggyűléséről. MOL MK–S 276. f. 89. cs. 206. ő. e.
10 Uo.
11 Vészi Endre hozzászólása a Lapkiadó Vállalat MDP pártszervezetének 1954. október 6-i taggyűlésén. MOL MK–S 276. f. 89. cs. 241. ő. e.
12 Feljegyzés a Szabad Nép munkáját bíráló levelekről. (1954. szeptember 29.) MOL MK–S 276. f. 89. cs. 206. ő. e.
13 Az októberi Szabad Nép-taggyűlésről, a fiatal kommunista munkatársak lelki vívódásairól értékes háttérinformációkat közöl (Aczél–Méray, 2006: 273–296).
14 A tájékoztatást számon kérő ritka példa volt Faragó Jenő hozzászólása: „...elveszett a lap újság jellege, frissessége. Amikor még volt Szegeden kisgazda meg parasztpárti lap, nagyon harcoltunk, hogy a Délmagyarország legyen a frissebb. Utána mindent felülről vártunk, a szempontokhoz ragaszkodás lett az első... Monopol helyzetben nem tartjuk olyan fontosnak az informálást.” Jegyzőkönyv a Szabad Nép szerkesztősége pártszervezete 1954. október 22–23–25-i taggyűléséről. MOL MK–S 276. f. 89. cs. 206. ő. e.
15 Uo.
16 Jegyzőkönyv a Népszava alapszervezet 1954. november 6-i és 8-i taggyűléséről (1954. november 8.). MOL MK–S 276. f. 89. cs. 208. ő. e.
17 Uo.
18 Uo.
19 Darvas József: A túllicitálásról... Szabad Nép, 1954. november 21.
20 Jegyzőkönyv a Népszava alapszervezet 1954. november 6-i és 8-i taggyűléséről (1954. november 8.). MOL MK–S 276. f. 89. cs. 208. ő. e.
21 Uo.
22 Uo.
23 MOL MK–S 276. f. 89. cs. 195. ő. e.
24 Feljegyzés a Népszava káderhelyzetéről (1953. november 18.). MOL MK–S 276. f. 89. cs. 208. ő. e., valamint a vidéki szerkesztőségek jelentései: MOL MK–S 276. f. 89. cs. 195. ő. e.
25 Feljegyzés a Népszava helyzetéről (1955. október 15.). MOL MK–S 276. f. 89. cs. 208. ő. e.
26 Javaslat a szerkesztőségek létszámáról. MOL MK–S 276. f. 54. cs. 353. ő. e.
27 Jegyzőkönyv a Népszava alapszervezet 1954. november 6-i és 8-i taggyűléséről (1954. november 8.). MOL MK–S 276. f. 89. cs. 208. ő. e.
28 A Népszava egy munkatársa például 1954 októberében névtelen levélben emelt szót a terrorizált munkatársak érdekében a főszerkesztő ellen. MOL MK–S 276. f. 89. cs. 208. ő. e.
29 Demeter Imre: Az újságírás megbecsülése. Irodalmi Újság, 1954. július 31.
30 Vásárhelyi Miklós: Az őszinte szó erejéről. Irodalmi Újság, 1954. szeptember 18.
31 Uo.
32 Horváth Márton: Sajtónk feladatairól. Szabad Nép, 1954. november 17.
33 Elsőként Kende Péter, Szilvási Lajos és Kövesi Endre ügyében döntöttek. Jegyzőkönyv a Titkárság 1954. december 13-i üléséről. MOL MK–S 276. f. 54. cs. 346. ő. e.
34 Jegyzőkönyv a Lapkiadó Vállalat MDP üzemi alapszerve 1955. január 26-i taggyűléséről. MOL MK–S 276. f. 89. cs. 241. ő. e.
35 Jegyzőkönyv a Lapkiadó Vállalat MDP üzemi alapszerve 1955. május 27-i taggyűléséről. MOL MK–S 276. f. 89. cs. 241. ő. e.
36 Uo.
37 Feljegyzés a Népszava szerkesztőségéről (1955. május). MOL MK–S 276. f. 89. cs. 208. ő. e., illetve Határozat a Szabad Nép szerkesztőségi pártszervezete 1955. március 29-i taggyűléséről. MOL MK–S 276. f. 89. cs. 206. ő. e.
38 Jegyzőkönyv a Magyar Nemzet pártszervezetének március 27–28-i taggyűléséről. MOL MK–S 276. f. 89. cs. 209. ő. e.
39 Nagy Péter, Déry Tibor és Méray Tibor részéről (Hegedűs & Rainer, 1991: 76, 100, 144).
40 Jegyzőkönyv a Központi Vezetőség 1956. június 30-i üléséről. MOL MK–S 276. f. 52. cs. 34. ő. e.
41 Baktai Ervin: Vita a Petőfi-körben a sajtó és tájékoztatás kérdéseiről. Népszava, 1956. június 28.
42 Földeák János: Már szabadabban és bátrabban. Népszava, 1956. augusztus 5.
43 Horváth Zoltán: Sajtószabadság és szocialista demokrácia. Népszava, 1956. szeptember 16.
44 Novobáczky Sándor: Gondolatok a sajtószabadságról. Magyar Sajtó, 1956/8. 346.
45 Losonczy Géza: A sajtószabadságról. Magyar Sajtó, 1956/9. 392.
46 Gárdos Miklós: Sajtónk július után. Magyar Sajtó, 1956/10. 437.
47 Novobáczky Sándor: i. m. 349.
48 Máté György: Gondolatok a pártirányításról. Magyar Sajtó, 1956/9. 398–399.
49 Novobáczky Sándor i. m. 346–348.
50 Losonczy Géza i. m. 393.