Médiakutató

Lábjegyzetek

Hermann Irén – Wild Judit: Betegség vagy állapot?

1 A Soma Alapítvány 2006 novemberében és decemberében két részből álló kvalitatív kutatást végzett. A kutatás első részében önkitöltős kérdőívvel kereste meg az alapítvány a következő szerkesztőségek főszerkesztőit, főszerkesztő-helyetteseit: 168 Óra (nem válaszolt), Blikk, Élet és Irodalom, Figyelő, Heti Válasz, HVG (nem válaszolt), Magyar Hírlap, Magyar Narancs (nem válaszolt) , Magyar Nemzet (nem válaszolt), Manager Magazin, Metro, Napi Gazdaság (nem válaszolt), Népszabadság, Népszava, Színes Bulvár Lap, Világgazdaság (nem válaszolt), 24 Óra, Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország – Délvilág, Dunaújvárosi Hírlap (nem válaszolt), Észak-Magyarország – Déli Hírlap, Fejér Megyei Hírlap (nem válaszolt), Hajdú-Bihari Napló (nem válaszolt) , Heves Megyei Hírlap (nem válaszolt), Kelet-Magyarország, Kisalföld, Napló, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló, Új Néplap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Index, Origo. A kutatás második részében az alapítvány mélyinterjúkat készített néhány médium vezetőjével. Mélyinterjúk a következőkkel készültek: Frank Róbert ( Színes Bulvár Lap, főszerkesztő-helyettes), Kovács Zoltán ( Élet és Irodalom, főszerkesztő), Mong Attila (Manager Magazin, főszerkesztő), Tamás Ervin ( Népszabadság, főszerkesztő-helyettes), Varga Ottó ( Békés Megyei Hírlap, főszerkesztő), Weyer Balázs ( Origo, főszerkesztő).
2 Vajda Éva nyerte el a Soma Alapítvány legjobb tényfeltáró cikk szerzőjének járó díját 2006-ban.
3 A GfK Piackutató Intézet által létrehozott Gfk Bizalom Index több éve méri országos reprezentatív mintán a lakosságnak a különböző intézményekbe, foglalkozási csoportokba vetett bizalmát. A 2006-os felmérésben a válaszadók 37 százaléka nyilatkozott úgy, hogy bízik az újságírókban (politikusok: 26 %, orvosok: 88 %, rendőrök: 71 %). 2005-ben a lakosság 31 százaléka nyilatkozott úgy, hogy többé-kevésbé bízik az újságírókban (politikusok: 14 %, orvosok: 79 %, rendőrök: 56 %). 2004-ben pedig a megkérdezettek 42 százaléka mondta azt, hogy bízik az újságírókban (politikusok: 22 %, orvosok: 77 %, lásd http://www.gfk.hu/sajtokoz/articles/200608071200.htm, utolsó letöltés: 2007. január 23.).
4 Pew Research Center for the People and the Press: Survey of Journalists, 2004 (http://people-press.org/reports/display.php3?ReportID=214, utolsó letöltés: 2007. január 19.).
5 Gazdagnak lenni. Manager Magazin, 2006. november.
6 2006. december elején robbant ki az úgynevezett átcímkézési botrány: ekkor derült ki, hogy legalább fél éven keresztül négyszázféle termék szavatossági címkéit hamisította meg a Mega Trade Kft.
7 A Szonda Ipsos által 1988 és 1998 között készített felmérésekben eleinte összefoglalóan „tömegtájékoztatási eszközök”-ként mérték a médiába vetett lakossági bizalmat, 1991-től azonban már külön-külön vizsgálták a sajtó, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió megítélését.
8 Természetesen akadnak nem elhanyagolható különbségek a magyar és az amerikai trendek között: míg Magyarországon az általános bizalmatlansági légkörbe illeszkedik a média iránti bizalmatlanság, addig a tengerentúlon a médiától megvont bizalom kiemelkedik az intézményekbe vetett viszonylagos bizalmi légkörből.
9 Összehasonlításképp: az orvosokra vonatkozó Bizalmi Index mértéke Dániában 85, Franciaországban 88, Németországban 86, Angliában 87 százalék. Ugyanez a politikusok esetében Dániában 37, Franciaországban 11, Németországban 10, Angliában 14 százalék.