Médiakutató

Lábjegyzetek

Koltay András: A közszolgálati média fogalma

1 A BBC legújabb kori történetéről lásd még Rácz Zsuzsa: Egy fejezet a BBC történetéről. Médiakutató, 2001. nyár; a közszolgálati média mai helyzetéről nemzetközi kitekintést nyújt Padovani Cinzia et al.: A közszolgálati média helyzete, Médiakutató, 2001. tél – a szerk.
2 A közszolgálati média integrációs szerepéről lásd még György Péter: Közszolgálat a globális technokultúra korában, Médiakutató, 2005. tavasz – a szerk.
3 3. pont, lásd Kulturális Közlöny, 2002/14: 769.