Médiakutató

Lábjegyzetek

Cseh Gabriella: A közszolgálati műsorszolgáltatás finanszírozása

1 A legfontosabb vonatkozó európai dokumentumok a következők: az 1994-es Prágai Határozat; az Európa Tanács 1996-os R(60)10. számú ajánlása; az 1999. május 1-jén hatályba lépett Amszterdami Jegyzőkönyv a közszolgálati műsorszolgáltatásról; az 1999. január 25-ei európai tanácsi állásfoglalás a közszolgálati műsorszolgáltatásról; a Bizottság közleménye az általános érdekű szolgáltatásokról Európában (2001/C 17/04) (ennek bizottsági felülvizsgálata jelenleg, azaz 2008 közepén folyamatban van).
2 Ez az, amit a hatályos médiatörvény „üzemben tartási díjnak” nevez. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért így nevezzük azt a díjat, amelyet a közszolgálati műsorszolgáltatáshoz való hozzáférésért cserébe kell fizetni.
3 A rádió- és tévédíjon kívül a közszolgálati médiumoknak lehetnek kereskedelmi és egyéb bevételeik is.
4 BvL 30/88, 1994. február 22., BVerfGE 90.
5 Az állandó munkacsoportok a következők: Eredmény és finanszírozás, Személyügy, személyi ráfordítások, Programköltségek, Tárgyi eszközök, befektetések, saját tőke, hitelek, Módszertani fejlesztések, gazdaságossági jelentések.