Médiakutató

Lábjegyzetek

Nyakas Levente: A magyar médiaszabályozás lehetőségei az európai audiovizuális politika fényében

1 A TVWF irányelv preambuluma: „…ez az irányelv […] ezért nem befolyásolja a tagállamok és hatóságaik felelősségét a szervezet tekintetében – beleértve az engedélyezés, a közigazgatási felhatalmazás vagy adózás rendszereit –, a műsorok finanszírozását és tartalmát; mivel a tagállamokban a kulturális fejlődés függetlensége és a Közösségben a kulturális sokszínűség változatlanul megmarad.”
2 Lásd www.alm.de.
3 Liberalizáció: a frekvenciahasználati jogokhoz társuló szolgáltatásokra és technológiákra vonatkozó korlátozások feloldása. Analysis-tanulmány, Summary of the report, Overview of our findings 2. pont.
4 Kereskedelem (trading): a frekvencia- (spectrum) használati jogok átruházása felek között egy másodlagos piacon. Analysis-tanulmány, Summary of the report, Overview of our findings 2. pont.
5 Az idézet a közlemény hivatalos magyar fordításának a szerző által az angol és spanyol verzió alapján korrigált változata. A hivatalos – hibás – magyar fordítás alapján ugyanis más következtetések levonására jutnánk.
6 A tényszerűség megköveteli, hogy megjegyezzük: a közös szabályozási tárgykörök mellett a szabályzás kétszintű, azaz a műsorszolgáltatásra és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokra eltérő mértékű és jellegű szabályozás vonatkozik majd.
7 Természetesen a közrendi, a közegészségügyi vagy a közbiztonsági okokból való korlátozás az EKSz 46. cikkén alapuló korlátozás.