Médiakutató

Lábjegyzetek

Jászberényi József: Az „öregek” nem is léteznek?

1 Lásd Szociális Ágazati Információs Rendszer, (utolsó letöltés: 2008. január 3.)
2 A nyugati civilizációs trendekről és azok reklámra gyakorolt hatásáról lásd például Shukla (2007).
3 Pierre Bourdieu szerint „…a szellemi világok olyan mikrokozmoszok, amelyeknek megvan a saját szerkezete és saját törvényeik vannak. Ezeket a mikrokozmoszokat neveztem én mezőknek, és megpróbáltam leírni működésük általános törvényeit” (Bourdieu, 2003: 178).
4 A mező jellemzőinek felsorolását lásd Bourdieu (2001).
5 Vö. Kollányi & Székely (2005). Az ott szereplő 7-es képen a grafikon világosan megmutatja, hogy hazánkban ma nagyjából 60 év felett az elsődleges információs és szórakozási eszköz a televízió, 60 és 80 év között átlagosan a magyar nyugdíjasok heti 20 óra felett néznek tévét (a minta 5000 fős, reprezentatív volt). Ugyanez az eredmény látszik Zelenay Anna tanulmányából (2005) is, amelyből kiderül, hogy 2005 áprilisában–májusában egy egyedülálló nyugdíjas átlagosan körülbelül napi hét órát(!) tölt a televízió előtt, de a gyermektelen 40 feletti pároknál is a napi több mint öt óra televíziózás a jellemző.
6 Még egyszerűbben kérdéseimet a gerbneri duális oppozícióval fogalmazhattam volna meg: „vesztesek” vagy „győztesek” az idősek a magyar televíziós reklámokban? (lásd Gerbner, 2003).
7 Ez nagyon komoly etikai kérdéseket is felvet, amelyek irányába azonban ezúttal nem haladok.
8 Kevés az idős narrátor reklámjainkban, mind a nyugati reklámokhoz, mind a kulturális hagyományainkhoz (vö. a mesemondó nagyapa archetípusa) képest. A legfoglalkoztatottabb férfi-reklámhang az 1973 márciusában született Széles Tamás színművészé (CIB, Chappi, stb.), aki egyben a Duna Televízió hivatalos hangja is, beszélgetéseink során többször elmondta, hogy az utóbbi időben nem egy felvétel során közölték vele: már csak öt-hat évig lehet reklámnarrátor, utána „kiöregedik” a hangja.
9 Természetesen a negatív ábrázolásban is léteznek fokozatok. Akik a legdiszkriminatívabb magyar televíziós reklámra kíváncsiak, azoknak bízvást „ajánlhatom” az Electro World egyik reklámját (http://www.reklamfilmek.com/video.php?firm=26&video=54), amelyben a család legidősebb tagját magatehetetlen idiótának ábrázolják, s ezen mind a narrátor, mind a szereplők jól szórakoznak.
10 Részleteiről lásd bővebben: http://www.esemenymenedzser.hu/content/view/5487/421/, illetve: http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=10203 (utolsó letöltés: 2008. július 15.).
11 Arról pedig ne is szóljunk részletesebben, hogy számos életjáradék kapcsán a sajtóban és a magánbeszélgetésekben egyre intenzívebben felmerül az, hogy miután a járadék elérte a lakás árának összegét, a juttatás megszűnik, s a szerződő nyugdíjas az utcára kerül…
12 Örömmel tapasztalom, hogy a Zsigmond Király Főiskola levelezős hallgatói között egyre több az 50+ korosztályba tartozó ember. Nemegyszer fordul elő, hogy a szülő – gyermekét segítendő – együtt végzi el vele a főiskolát, de olyan is akad, aki – mivel gyermekei kirepültek – úgy érzi, idősen pótolni tudja azt, amit régen elmulasztott, s így újra beül az iskolapadba. Különösen andragógia szakon figyelhető meg ez a tendencia.
13 Lásd Suokannas (é.n.).
14 Ha valaki időt fordít arra, hogy megtekinti az interneten elérhető, rendszerváltás előtti magyar televíziós reklámfilmeket, meglepődik azon, hogy sokkal kevésbé diszkriminatívak, mint a rendszerváltás utániak (lásd például http://gergoke.hu/reklamok/).