Médiakutató

Lábjegyzetek

Győrffy Gábor: Rituális elemek a romániai államszocialista sajtópropagandában

1 Az államszocialista propagandáról lásd még Lázár Guy „A szocialista nyilvánosság történetének alapvonala” című írását lapunk 2006. tavaszi számában – a szerk.
2 Szlogenek a korabeli sajtóból: „Miénk a gyár, magunknak dolgozunk!”; „Munkánkkal járulunk hozzá a párt politikájának megvalósulásához!”; „A szocializmusra, a békére, népünk jólétére szavazunk!”
3 Az államszocialista társadalomra is alkalmazható Benedict Anderson nemzetekre vonatkozó fogalma, az elképzelt közösség. Ebben az esetben azonban a társadalom tagjait nem a nemzeti jegyek formálják közösségé, hanem a szocialista ideológiába vetett hit (lásd Anderson, 2006).
4 Az állampárt neve az 1950-es években Román Munkáspárt, majd 1965-ben Román Kommunista Pártra változtatta nevét.
5 A Szocialista Egységfront Országos Tanácsának konklúziói a március 2-i képviselő-választások eredményeiről. Előre, 1969. március 14.
6 Az alkotó munka jegyében készülünk a X. pártkongresszusra. Uo. 1969. június 3.
7 Az RKP – a szocialista építőmunkánk vezetője. Uo. 1969. június 6.
8 Nicolae Ceauşescu újévi rádió- és televízióüzenete. Uo. 1979. január 3.
9 Romániában Lucreţiu Pătrăşcanu, Ana Pauker, Luka László és Teohari Georgescu magas rangú kommunista vezetők kerültek bíróság elé. Pătrăşcanut 1954-ben ki is végezték.
10 Lásd például: „Harcra az új világháborúra uszító vérszomjas amerikai és angol imperializmus ellen!
11 Daniel Boorstin áleseményeknek nevezi az ilyen jellegű, kifejezetten propagandacéllal létrehozott megmozdulásokat, amelyek célja, hogy kedvező tömegkommunikációs hátteret biztosítsanak egy adott eszmének (lásd Kiss, 2006).
12 Az elemzés a Romániai Magyar Szó 1954-es évfolyamának lapszámai alapján készült.
13 Versenyre fel augusztus 23. nagy napjának köszöntésére! Előre, 1954. június 20.
14 Példák: „Dolgozó parasztok! Végezzétek el minél hamarabb és minél jobb feltételek között a termékbetakarítást!”; „Bányamunkások! Köszöntsétek új sikerekkel augusztus 23-át!”; „Petróleumipari munkások és technikusok! Fokozzátok a kútfúrások ütemét, tegyetek feltárhatóvá újabb petróleumforrásokat!”; „Tudósok, művészek és írók! Harcoljatok a tudomány és a kultúra felvirágzásáért hazánkban! Állítsátok munkaerőtöket és alkotóképességeteket a béke és a szocializmus szolgálatába!”