Médiakutató

Lábjegyzetek

Klinger Diána: A média reprezentációi a videoklipekben

1 A hatáskutatásról összefoglalóan lásd még Bajomi-Lázár Péter „Manipulál-e a média?” című írását, a médiamítoszokról Hammer Ferenc „A közvetlen médiahatásokról való beszéd természetéről” című tanulmányát lapunk 2006. nyári számában – a szerk.