Médiakutató

Lábjegyzetek

Pogácsás Anett: Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai

1 Márai Sándor: Füves könyv (Az igényről). Helikon, Budapest, 2006, 145. o.
2 Például Székely László: Magyar sajtó- és médiajog. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2007.; Gálik Mihály–Polyák Gábor: Médiaszabályozás. Kjk-Kerszöv, Budapest, 2005.
3 Halmai Gábor: A véleményszabadság határai. Atlantisz, Budapest, 1994., uő: Kommunikációs jogok. Új Mandátum, Budapest, 2002.
4 Sajó András: A szólásszabadság kézikönyve. Kjk-Kerszöv, Budapest, 2005.