Médiakutató

Lábjegyzetek

Barkóczi Balázs: A hazai radikális jobboldal térhódítása az interneten

1 A témáról bővebben lásd: Katz & Croty (2006); Balogh Róbert (2008, 19–35); Williams (2009); Pappas (2009); Safran (2009); Dalton & Wattenberg (2000).
2 Bővebben lásd: http://www.cfinst.org/pr/prR elease.aspx?ReleaseID=216 (utolsó letöltés: 2009. február 25.).
3 http://bnp.org.uk/resources/cyberactivism/ (utolsó letöltés: 2009. február 27.), az itt következő idézetek a hivatkozott oldalról valók.
4 A párt hasonló logika alapján megválasztott szimbólumainak használatáról lásd: Dúró (2008: 82–87).
5 Ezeknek listáját lásd: http://www.jobbik.hu/linkek/jobbikos_honlapok (utolsó letöltés: 2009. február 25.).
6 Hasonlóan sikeres kampányt folytatott Korodi Attila RMDSZ képviselő, l.: Medvék, tulipánok, populisták – A román politikai rendszer dilemmái és a 2008-as parlamenti választások; a Generáció 2020 Egyesület kiadványa, 2009., valamint: http://korodiattila.ro/blog/?p=8 (utolsó letöltés: 2009. február 25.).
7 A virtuális identitásképzés eme formájára számtalan példát hozhatnánk még fel, ld. pl.: http://kuruc.info/r/22/46865/, http://kuruc.info/r/6/410/ (utolsó letöltés: 2009. február 28.)
8 A Szentkorona-tan a koronát mint önálló jogi személyiséget és kizárólagos jogforrást értelmezi, melynek a mindenkori uralkodó alá van rendelve. A tan hívei ezért a Kádár-rendszer jogrendjét és a vele való jogi kontinuitást elutasítják, a hatályos magyar alkotmányt, ami az 1949. évi XX. törvénynek a demokratikus államrendhez igazított módosítása, illegitimnek tartják.
9 A szociometria a szociológia emberi kapcsolatok felmérésével foglalkozó ága, amely a közösségen belül az azt alkotó személyek elhelyezkedését és a köztük lévő kapcsolatokat vizsgálja. Mivel itt a módszert nem a valós térben mozgó személyekre, hanem a virtuális térben megjelenő webes entitásokra alkalmazom, a felmérési technikát szabadabban kezelve az egyének közti társas reakciók több mutatóját is figyelmen kívül hagytam. Célom elsősorban a szélsőséges portálok közti virtuális kapcsolatok feltárása és a szemléltetés volt.