Médiakutató

Lábjegyzetek

Murai András – Tóth Eszter Zsófia: Magánörömök, közállapotok

96 Az első, a témáról készült kitűnő, átfogó esszében Szilágyi Ákos 1985-ben „kis szexuális forradalomnak” nevezi a hazai játékfilmben bekövetkező változást (Szilágyi, 1985).
97 1978–1979-ben két tendencia jelenik meg: az „új akadémizmus” (többek között Szabó István filmjei) és az „új narrativitás” (például Jeles András rendezése, A kis Valentino). A korszak tagolásáról részletesebben lásd Kovács (2002).
98 Az ötvenes éveket feldolgozó filmekről részletesebben lásd Murai (2008).
99 A kiábrándultság, a tagadás, a csalódás állapotát természetesen más művészeti ágak is megfogalmazták, és a szubkultúrák világában is megjelent, gondoljunk a Kopaszkutya (Hobo Blues Band, 1981, a lemezt betiltották, csak két évvel később adták ki), a Szerelem, szerelem (A. E. Bizottság, 1983) vagy a Nem kell (Beatrice, 1980) című számokra.
100 Részben kapcsolódik e filmekhez az Őszi almanach (1984). Tarr Béla rendezése egyetlen lakásban játszódó történet, amelyben öt ember összezárva egymás lelki és testi tönkretételével van elfoglalva. A filmben az emberi kegyetlenség, a kiszolgáltatottság részeként jelenik meg a szexualitás. Ugyanakkor – és ebben lényegesen eltér a kortárs, s általunk most vizsgált filmektől – nem fontos Tarrnál a társadalomrajz, elemel a szociális helyzettől, és egy mesterséges, zárt világot hoz létre. A filmről bővebben lásd Kovács (2002).
101 Hegyi Gyula: Ajándék ez a nap. Filmlevél. Magyar Hírlap, 1979. december 6.
102 A hatvanas évek lakáshelyzetéről lásd Horváth Sándor: Urbanizáció és társadalmi integráció a 60-as években. http://www.rev.hu/portal/page/portal/rev/kiadvanyok/evkonyv02/horvath.
103 A lakásfoglalásról lásd Tóth (2007).
104 A tartási szerződés mint jogintézmény célja az 1959. évi IV. tv., a Polgári törvénykönyv szerint az volt, hogy az eltartó az eltartottat saját háztartásában „megfelelően eltartsa”, gyógyíttassa, ápolja, eltemettesse. E szolgáltatások fejében az eltartott ingatlanát halála után az eltartó örökölte meg.
105 Egy ilyen tematikájú újságcikk: Boór András: Válás formálisan. Családi Lap, 1980. június 30. A látszatválások oka egyrészt az volt, hogy minden állampolgárnak egy ingatlan, egy üdülőtelek, egy autó lehetett a tulajdonában. Másrészt például egy házaspár, aki egy gyerekkel a nagyszülőknél lakott, kis eséllyel indult a tanácsi lakáskiutalási rendszerben. Ha elváltak, az egyedülálló anyának számító nő nagyobb eséllyel kapott lakást.
106 35/ 1956 (X. 30.) M. T. sz. rendelet a lakásbérletről, végrehajtására: 17/1957 (III. 7.) Korm. sz. rendelet.
107 A szocialista időszakban népszerű szociográfia volt Miskolczi Miklós Színlelni boldog szeretőt című kötete, majd folytatása, a Hazudni boldog hitvest. Azt a problematikát boncolgatták, mi tartja össze a házasságokat annak ellenére, hogy sokan szeretőt tartanak, félrelépnek. Miskolczi (1981, 1985).
108 Kossuth Rádió, Láttuk, hallottuk. 1979. december 7.
109 Koltai Tamás: Habitare necesse est. Filmkultúra, 1979/6. 21. o.
110 Kossuth Rádió, Láttuk, hallottuk. 1979. december 7.
111 Hegyi Gyula: Ajándék ez a nap. Magyar Hírlap, 1979. december 6.
112 Hegyi Gyula: Ajándék ez a nap. Magyar Hírlap, 1979. december 6.
113 Sümegi Anikó: A selejt felmagasztalása. Hajdú-Bihari Napló, 1984. június 3.
114 Sas György: Ajándék ez a nap. Szabadföld, 1980. január 20.
115 Veress József, Kossuth Rádió, 168 óra, 1979. december 8.
116 Tükör, 1983. október.
117 Kisalföld, 1983. november 19.
118 Pest-megyei Hírlap, 1983. október 2.
119 Pest-megyei Hírlap, 1983. október 2.
120 Fekete Ibolya–Grunwalsky Ferenc–Szomjas György: Falfúró. Filmnovella. Filmvilág, 1985. 06.
121 Uo.
122 A falfúró. Napló, 1986. április 23.
123 Koltai Ágnes: Színes magyar film: Falfúró. Új Tükör, 1986. április 13.
124 Marinov Iván: Árulták-e testüket a gyeses anyukák a presszóban? http://www.urbanlegends.hu/2010/11/falfuro-gyeses-anyukak-presszo/
125 Ez utóbbi arról szól, hogy a Gerbeaud-ban öreg hölgyeknek, ha fiatal fiúkat akarnak felcsípni pénzért, bizonyos fajta süteményt kellett rendelniük vagy az evőeszközöket kellett meghatározott módon elrendezniük az asztalon.
126 Bigmek hozzászólása, 2010. november 29.
127 Kisvárosi hozzászólása. 2010. november 29.
128 Luputya hozzászólása. http://www.urbanlegends.hu/2010/11/falfuro-gyeses-anyukak-presszo/
129 Tanulmányunkban a filmet elemezzük, nem vetjük össze a regénnyel (Galgóczi Erzsébet: Törvényen belül), amely alapján készült.
130 Tarján Tamás: Az igazság megszállottja. Pesti Műsor, 1982. november 3.
131 Kossuth Rádió, Esti Magazin, 1982. október 6.
132 Bernáth László: Egymásra nézve. Esti Hírlap, 1982. október 6.
133 Judy Stone: Nagyerejű út Magyarországról. San Francisco Chronicle, 1983. november 8.
134 Geszti Pál: Egymásra nézve. Magyar Hírlap, 1982. október 7.
135 Spiró György: Kikacsintva. Filmvilág, 1982/10.
136 Geszti Pál: Egymásra nézve. Magyar Hírlap, 1982. október 7.
137 Bernáth László: Egymásra nézve. Esti Hírlap, 1982. október 6.
138 Uo.
139 Uo.
140 Uo.
141 B. Sajti Emese: Egymásra nézve. Békés Megyei Népújság, 1982. 10. 23.
142 Gyertyán Ervin: Egymásra nézve. Népszabadság, 1982. október 13.
143 Kossuth Rádió, Esti Magazin. 1982. október 6.
144 Petőfi Rádió, Láttuk, hallottuk. 1982. október 28. 10.45 Leirata a Magyar Filmintézet Könyvtárában.
145 Uo.
146 Spiró György: Kikacsintva. Filmvilág, 1982/10.
147 Uo.
148 Báron György: Nehéz szerelem. Filmvilág, 1982/10.
149 Uo.
150 Vértessy Péter: Egymásra nézve. Magyar Nemzet, 1982. október 7.
151 Geszti Pál: Egymásra nézve. Magyar Hírlap, 1982. október 7.
152 Gantner Ilona: Egymásra nézve. Népszava, 1982. október 7.
153 Idézi Oravecz Imre: Erósz eltévelyedett gyermekei. In: Élet és Irodalom, 1982. október 8. Dr. Jellinek Harry: Egészségügyi abc. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1978.
154 Gyertyán Ervin: Egymásra nézve. Népszabadság. 1982. október 13.
155 A filmet szoft horrornak nevezi Kovács András Bálint (1989).
156 A pontos idézet: „Mielőtt befejezi vaksi röptét /a denevér, mielőtt álmosan elzümmögi Hecate szaruszárnyú bogara / az éj dalát: Iszonyú tett történik.” idézi: Fiala János: A denevér röpte. Beszélgetés Tímár Péterrel. Filmvilág, 1988/12.
157 Fiala János: A denevér röpte. Beszélgetés Tímár Péterrel. Filmvilág, 1988/12. Ugyanez a történet: Mire befejezi röptét a denevér. Film Színház Muzsika, 1988. április 21.
158 Fiala János: A denevér röpte. Beszélgetés Tímár Péterrel. Filmvilág, 1988/12.
159 Reményi József Tamás: A szánalom horrorja. Filmvilág, 1989/5.
160 Kovács Éva: Filmismertető. Tarjáni Acél, 1989. június 23.
161 Sinkovics Eta: Mielőtt befejezi röptét a denevér. Zalai Hírlap, 1989. június 11.
162 Bodó L.: Horror. Dunántúli Napló, 1989. április 22.
163 Bársony Éva: Mielőtt befejezi röptét a denevér. Esti Hírlap, 1989. április 19.
164 Uo.
165 A hetvenes évek értelmiségi közbeszédében például Becskeházi Attila a következő típusokat különíti el: szaloncsevegés, katedra-előadás, pódiumjáték, presszóbeszélgetés, alku, ima. Lásd Becskeházi (1992).
166 A számos könyv közül most csak néhány példa: A szexuális élet szociológiája (Kemény, 1972), A szexualitás modern elmélete (Buda, 1980), Bevezetés a szexuálpedagógiába (Szilágyi, 1973), Beszélnünk kell róla (Dr. Veres, 1982). A Ludas Matyi pedig, karikatúrái miatt már a hetvenes évektől kvázi szocialista erotikus lapként is funkcionált.
167 Bár cenzúrahivatal nem létezett a szocialista időszak Magyarországán, azonban több intézményes szereplőnek is elsőrendű feladatai közé tartozott a sajtó irányítása (Hegedűs, 2001; Takács, 2009).
168 A szocialista társadalom nyilvánosságáról lásd többek között Kuczi & Becskeházi (1992), Bajomi-Lázár (2001, 2005), Takács (2009).