Médiakutató

Lábjegyzetek

Tóth Tamás: Szimuláció és narratíva a számítógépes játékokban

1 A számítógéppel töltött időbe a film- és sorozatnézés nem számított bele.
2 Az idegen nyelvű idézeteket saját fordításomban közlöm.
3 Jelen esetben eltekintek attól a ténytől, hogy a percepció valójában szakkadikus, mivel a valóságról folyamatos kép alakul ki bennünk.