Médiakutató

Lábjegyzetek

Makó Ágnes: Az őszödi beszéddel kapcsolatos online sajtómegjelenések néhány jellegzetessége az Index és az Origo hírportálokon

1 A cikk az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) honlapján (www.gvi.hu) megjelent tanulmány rövidített változata. A tanulmány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (jelenleg Nemzeti Innovációs Hivatal) Jedlik Ányos programjának támogatásával készült. (Projekt száma: NKFP_07_A2-TEXTREND, Szerződésszám: OM-00002/2008).
2 Ezúton szeretném megköszönni Tóth István Jánosnak, Tardos Róbertnek, Czibik Ágnesnek és Várhalmi Zoltánnak a munkám során nyújtott segítségét.
3 A kvantitatív tartalomelemzés módszertani alapjainak közérthető összefoglalóját adja Antal (1976) és Weber (1990).
4 A szoftver elérhető a https://www.textplore.org/ címen.
5 Például egy televíziós nézettségi adatok elemzéséről szóló írás: „Így például az Este szeptember 19-ei adása, amit az őszödi beszéd miatt 305 836-an néztek meg (…).” Forrás: http://index.hu/kultur/media/dipl2457/ (utolsó letöltés: 2011. május 25.).
6 Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90sz%C3%B6di_besz%C3%A9d (utolsó letöltés: 2011. május 25.).
7 Forrás: http://www.origo.hu/itthon/20060917tragarsagokkal.html (utolsó letöltés: 2011. május 24.).
8 Forrás: http://www.es.hu/rajnai_attila;az_oszodi_nagy_testver;2007-05-27.html (utolsó letöltés: 2011. június 6.).
9 Forrás: http://index.hu/belfold/gyfosz060917/ (utolsó letöltés: 2011. május 15.).
10 Forrás: http://kapcsolat.hu/blog/jojjon_az_eredeti_szoveg... (utolsó letöltés: 2011. május 15.).
11 Forrás: http://kapcsolat.hu/blog/egy_hirrol (utolsó letöltés: 2011. május 14.).
12 Forrás: http://www.origo.hu/itthon/20060918kezd.html (utolsó letöltés: 2011. május 20.).
13 Forrás: http://index.hu/belfold/ovint060920/ (utolsó letöltés: 2011. május 20.).
14 Forrás: http://www.origo.hu/itthon/20061006bizalmi.html (utolsó letöltés: 2011. május 20.).
15 A szavak listáját lásd az eredeti tanulmány mellékletében, a www.gvi.hu honlapon.
16 A szavak listáját és besorolását lásd az eredeti tanulmány mellékletében, a www.gvi.hu honlapon.
17 Andorka (2006); Enyedi & Körösényi (2004); Goodin & Klingemann (2003); Körösényi & Tóth & Török (2003); Samuelson & Nordhaus (2005).
18 A varianciaanalízis eredményeit tartalmazó táblázatokat lásd az eredeti tanulmány mellékletében, a www.gvi.hu honlapon.
19 Önmagukban véve a „tüntetés”, a „tüntető” és a „távozás” szavak semleges tartalmúak, de a tanulmány témája miatt negatív töltetűként soroltam be őket, mivel a cikkek többségében a „távozás” Gyurcsány Ferenc hatalomból való távozására vonatkozik, a „tüntető”, „tüntetés” szavak pedig a Gyurcsány lemondását követelő demonstrációkra. Ezen kifejezések tehát erőteljes negatív tartalmakat fednek jelen téma szempontjából, és elemzésemben fontosnak tartottam megjeleníteni ezeket is.
20 Csak a vizsgált 252 szó szerepel a létrehozott változóban.
21 Az elméleti szélsőértékeket a mutató azért nem veszi fel, mert semleges kifejezést nem tartalmazó cikk nem szerepel az adatbázisban, így a tört nevezője mindig nagyobb a számláló értékénél.
22 A varianciaanalízis eredményeit tartalmazó táblázatokat lásd az eredeti tanulmány mellékletében, a www.gvi.hu honlapon.
23 A varianciaanalízis eredményeit tartalmazó táblázatokat lásd az eredeti tanulmány mellékletében, a www.gvi.hu honlapon.
24 A 0 és 1 közötti értékeket felvevő „szakértelmi fok” változót tizedekre osztottuk fel, melyekből csak 9 ábrázolható, mivel a változó maximális értéke 0,88.
25 Az egymondatos szövegkörnyezet a kiemelt szót tartalmazó mondatot, valamint az előtte és az utána szereplő mondatot tartalmazza.
26 Azt azonban hozzá kell tenni a gondolatmenethez, hogy a negatív konnotációjú szavak tagadó formában is negatív asszociációkat ébresztenek a kommunikáció „vevőjében”. Síklaki István a 2006-os év magyar belpolitikai eseményeiről megjelent, szociálpszichológiai indíttatású írásában (Síklaki, 2007) a Fidesz „depressziós kampányával” kapcsolatban megjegyzi, hogy „bárkire vagy bármire is vonatkozzék a kommunikáció negatív tartalma, maga ez az érzelmi felhang a kommunikátorral asszociálódik”. Ebből következően a „sohase hazudtam” szófordulat negatív kategóriába sorolásával nem követünk el nagy hibát.
27 A Gyurcsány-interjúsorozat első része, (http://www.origo.hu/itthon/20070130agyurcsanyinterjusorozat.html) (utolsó letöltés: 2011. május 25.); Gyurcsány-interjú a közigazgatásról (Gyurcsány-interjú a közigazgatásról (http://www.origo.hu/itthon/20070131gyurcsanyinterju.html) (utolsó letöltés: 2011. május 25.); Gyurcsány-interjú az egészségügyről (http://www.origo.hu/itthon/20070201gyurcsanyinterju.html) (utolsó letöltés: 2011. május 25.); Gyurcsány: Nem vagyok kiválasztott (http://www.origo.hu/itthon/20071126-gyurcsany-ferenc-interju.html) (utolsó letöltés: 2011. május 25.).