Médiakutató

Lábjegyzetek

Bártfai Andrea: Az interaktív film

1 Jelen tanulmány az azonos címet viselő szakdolgozatom összefoglalójának tekinthető, amelyben dr. Gayer Zoltán szakmai segítségére és javaslataira támaszkodtam csakúgy, mint e tanulmány írásakor. Közreműködését ezúton is köszönöm. A szakdolgozat első felében említést teszek az interaktív filmig vezető út néhány fontos mérföldkövéről, melyekből látható, hogy korábban már voltak kezdetleges kísérletek a közönség bevonására. Ilyen volt az 1967-es Kinoautomat (a mozi nézői szavazással befolyásolhatták a történet alakulását).
2 Chris Hales egyik tanulmányában hasonló definíciót használ „The so-called ‘interactive film', a film or video projection that can be changed in some way by the audience watching it…”(Az úgynevezett „interaktív film”, egy olyan film- vagy videóvetítés, amely a közönség által valamilyen módon megváltoztatható, miközben nézik azt…) – Hales (2010).
3 Ma már számtalan ingyenes vágóprogram érhető el az interneten, és az olyan megosztóknak köszönhetően, mint a YouTube vagy a Videa bármi lehetséges. Mindez persze a kép digitalizálásával kezdődött. Lásd erről például: Almási (1994).
4 Alison McMahan a többalakú cselekményt vizsgálja, szerinte: „A többalakú cselekmények eseményközpontúságuk ellenére nem lineárisak…” […] A három alapvető többalakú cselekménytípus a következő: a lineáris szerkezet alkalmi kitérőkkel (az úgynevezett zsákutcás cselekmény), a többszörösen alárendelt kitérőkből felépülő szerkezet, valamint a párhuzamos cselekményszerkezet.” Utóbbinál megkülönbözteti azonban a „lineáris módon kivitelezett párhuzamos cselekményszerkezetet”, amelyben, „mint a klasszikus időutazás-filmekben, a filmkészítők hozzák meg az arra vonatkozó döntést, hogy mely ponton keresztezzék egymást a síkok” (McMahan, 2001).
5 Hasonló módszert alkalmaz a Lost Cause interaktív film, melyre később leltem rá az interneten és a gyakorlati példák között elemzek majd. Egy másik példa pedig Mike Figgis Timecode-ja, melyben a mozivászon négy részre osztva mutatja be, hogy ugyanabban az időben mi történik a különböző karakterekkel. Figgis a hangkeveréssel tereli a „megfelelő irányba” a nézők figyelmét.
6 Az említett cikket lásd: Kovács (1995).
7 Ez a videojátékok sajátossága, például amikor a semmiből felbukkan egy ellenség, akivel meg kell küzdeni.
8 Digital Interactive Storytelling (DIS). A szerzők a digitális interaktív történetmesélés és a kalandjátékok különbségét a következőben látják: míg a kalandjátékok a történetet arra használják, hogy előremozdítsák a cselekményt, addig a DIS a cselekményen keresztül kívánja előremozdítani a történetet. Tehát a DIS végső célja abban áll, hogy maga a felhasználó generálja a történetet. Lásd: I.m. pp. 1.
9 A hat fő narratív technika részletes változatait lásd az idézett tanulmányban.
10 Lásd A YouTube hivatalos blogján: New Beta Feature (2008)
11 Lásd: http://www.YouTube.com/watch?v=RZzlezxLu7s (utolsó letöltés: 2011. 11. 22.) egyszerűbben a YouTube keresőjébe írva: la linea interactive.
12 Lásd a londoni Metropolitan Police honlapján: Anti Knife Crime Advertising Campaign launched: http://www.met.police.uk/campaigns/anti_knife_crime/ (utolsó letöltés: 2011. 11. 22.).
13 Chad, Matt & Rob: The Time Machine: http://www.YouTube.com/watch?v=l8rJ1WML60Y (utolsó letöltés: 2011. 11. 22.) egyszerűbben elérhető a YouTube keresőjébe írva: the time machine chad matt and rob. Illetve közvetlenül az alkotók honlapján: http://www.chadmattandrob.com/ (utolsó letöltés:2011. 11. 22.)
14 Megjelenési sorrendben: The Murder (2009), The Birthday Party (2010), The Teleporter (2010), és a legújabb The Treasure Hunt (2011).
15 Az interaktív filmet lásd a következő oldalon: http://www.motionpieces.ca/lostcause/play.html (utolsó letöltés: 2011. 11. 22.) illetve a google keresőjébe írva: lost cause interactive film.
16 Kirsten Johnson mesterszakos diplomamunkáját a Lost Cause készítésének és bemutatásának tapasztalatairól írta. Tekintettel arra, hogy a diplomamunka elérhető a film weboldalán keresztül és annak részletes elemzését tartalmazza, a filmet az előző példákhoz képest mutatkozó különbségek és saját tapasztalataim tükrében elemzem e dolgozatban. A diplomamunka a következő címen olvasható: http://www.motionpieces.ca/attachments/thesis.pdf. (utolsó letöltés: 2011. 11. 22.).?
17 Egy ilyen döntésem során lemaradtam a másik kisfilmben történt fontos momentumról.
18 Lásd: http://archive.bigspaceship.com/hbovoyeur/ (utolsó letöltés: 2011. 11. 22.), illetve a Google keresőjébe írva: hbo voyeur.
19 Lásd: The Inspiration Room (2008)
20 A képet az advertising a2b weboldalon találtam: http://advertisinga2b.wordpress.com/2010/05/19/media-outdoor/ (utolsó letöltés: 2011. 11. 22.).
21 A nyolc történetnek az alkotók fantázianevet adtak: The Tempted – The Temptress; The Departure – The Proposal; The Discovery – The Killer Within; The Grown- Up Table – The Delivery. Lásd a The Ispiration Room cikkben.
22 Ezek: The Mediator, The Artist, The Houswife, The Mortician. Lásd: a képernyőn a lakás mellett megjelenő zenei bejátszás címe alapján.
23 Az HBO Imagine eredetileg a www.hboimagine.com (utolsó letöltés: 2010. 06. 10.) oldalon volt elérhető, amely sajnos 2010 nyarától már nem elérhető. Néhány feltöltött video az oldalról még elérhető a YouTube-on. Lásd: CANNES LIONS 2010 PLATA - HBO Cube: http://www.YouTube.com/watch?v=plQqRLzvK9s&feature=related (utolsó letöltés: 2011. 11. 22.), illetve a YouTube keresőjébe írva: hbo imagine.
24 A kampányról számtalan cikk jelent meg lásd például: Ritchie (2009), illetve a YouTube-on található videót a film készítéséről: HBO Imagine [thetrendwatch.com]: http://www.YouTube.com/watch?v=S2m7JcD0dK0&NR=1 (utolsó letöltés: 2011. 11. 22.).
25 Lásd: HBO Cube imagination, 2010.
26 Az Imagine weboldala ugyan már nem elérhető, de Brandon Mugar, a BBDO New York művészeti igazgatója a vimeóra feltöltötte a kisfilmeket. Az említett példát lásd: Happy Kid: http://vimeo.com/14011419 (utolsó letöltés: 2011. 11. 22.).
27 Később újra végig szerettem volna nézni, mert kíváncsi voltam rá, mi történik, ha egy másik IP címről is végigcsinálom, ekkor vettem észre, hogy az oldal már nem létezik.