Médiakutató

Lábjegyzetek

Kriskó Edina: Web2.0–ás alkalmazások a kormányzati és az önkormányzati kommunikációban

1 Jelen tanulmány a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 kutatás keretében készült a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Kommunikációs tanszékének támogatásával.
2 Lásd http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTE RNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUN ICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMEN T/0,,contentMDK:20507153~menuP K:702592~pagePK:148956~piPK:2 16618~theSitePK:702586,00.html.
3 Magyarul villámcsődületként is emlegetik. Emberek olyan előre szervezett csoportosulása, amelynek célja a figyelemfelkeltés. Tárgya általában valamilyen rövid ideig tartó szokatlan cselekedet – mint mondjuk párnacsata – valamely nyilvános helyen. Az akciók általában néhány percesek; utánuk a tömeg amilyen hirtelen gyűlt össze, úgy is oszlik fel. Magyarországon 2003. augusztus 27-én a Deák téren rendeztek először flashmobot. (A műfaj ugyanezen évben kelt útra New York városából.)
4 Lásd http://www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/Arab_Spring/HU/index.htm.
5 Andreas M. Kaplan és Michael Haenlein úgy definiálják a közösségi médiát, mint az internetalkalmazások egy csoportját, amely a webkettős technológiára és annak elvi alapjaira épül, és lehetővé teszi a felhasználók számára különféle tartalmak (közös) előállítását és megosztását (Kaplan & Haenlein, 2010). Manapság a legnépszerűbb technológiák a blogok, a fórumok, a közösségi hálózatok, a wikik és a podcastok, a történetmesélő és időszalag-alkalmazások, az üzenőfalak. Ugyancsak elfogadott az új média megnevezés is.
6 A wikikről az 5.5. alcím alatt részletesebben szólok.
7 Non profit, pártatlan szervezet, amely csúcstechnológiák alkalmazását szorgalmazza a kormány jobb átláthatóságának és elszámoltathatóságának érdekében. Erejét arra használja fel, hogy katalizálja a kormányzati nyitottságot, s ez által elősegítse a kormányzati információkhoz való hozzáférést. Ennek érdekében új eszközöket és forrásokat biztosít a média és az állampolgárok számára. Egyik legnépszerűbb projektjük a Sunlight Labs, amely nyílt forráskódú tervezők, fejlesztők közösségeként kormányzati adatok digitalizálását végzi. A köréjük épült több ezer fős közösséget az államháztartási adatok minden formája érdekli. Projektjeik (mint az Open State Project) ezen információk rendszerezését, hozzáférését segítik elő (lásd http://sunlightlabs.com/).
8 Nincs magyar megfelelője. Egy blogszerű keretben üzemeltetett közösségi tér(kezdeményezés), amely egy helyen gyűjti és kapcsolja össze a jogszabályokat, az összefoglalókat, a jelentéseket és a véleményeket.
9 Lásd http://publicmarkup.org/.
10 Lásd http://epetitions.direct.gov.uk.
11 Lásd http://kapcsolat.hu/blog/gyurcsany, http://www.facebook.com/orbanviktor.
12 Lásd http://www.wallwisher.com.
13 Lásd www.dipity.com.
14 Lásd www.timeglider.com.
15 Lásd http://www.tiki-toki.com.
16 A webkettes tartalmak változékony és illékony természetét jól mutatja, hogy mire a szalagok helyét pontosan megadtam volna a hivatkozások között, már nem voltak visszakereshetők. Néha átnevezik vagy áthelyezik, máskor törlik őket, és új témát dolgoznak fel a felhasználóik.
17 Lásd www.dipity.com.
18 Lásd http://voicethread.com.
19 De a Voice Thread Universal gondol a csökkent munkaképességűekre, az idősekre és diszlexiásokra is: számos alkalmazása segíti elő, hogy a másképp keresőképtelen rétegeket a munka világába integrálják. Ilyen például a képernyő-felolvasó programjuk is.
20 Lásd www.widgami.hu.
21 Lásd http://www.hirlapom.hu.
22 Lásd http://hirgyujto.hu.
23 A report on federal web 2.0 use and record value, 2010, National Archives and Records Administration, National Records Management Program, lásd http://www.archives.gov/records-mgmt/resoureces/web2.0-use.pdf.
24 Lásd http://www.flickr.com/people/library_of_congress/.
25 Lásd NARA, 2010, 11.
26 http://www.facebook.com/pages/Internal-Revenue-Service/107968832558644; http://www.facebook.com/pages/Government-Accountability-Office/105595786139700
27 Lásd http://www.goarmy.com.
28 Lásd http://www.facebook.com/goarmy.
29 Lásd http://www.myspace.com/388298779.
30 Lásd http://twitter.com/#!/GoArmy.
31 Lásd http://twitter.com/#!/milSuite.
32 Lásd http://www.facebook.com/milSuite.
33 Lásd http://www.flickr.com/photos/peoc3t/sets/72157623164280311/.
34 Lásd http://www.youtube.com/user/milSuite1.
35 Lásd http://www.symbolic.com/Social-Media/MilSuite-for-the-Army.html.
36 Lásd http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/115847.htm.
37 Lásd http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/115851.htm.
38 Lásd http://oig.state.gov/documents/organization/172670.pdf.
39 Lásd http://oim.modernisering.dk.
40 Lásd https://www.collaborationjam.com.
41 Lásd http://www.globaldialoguecenter.com.
42 A Linden Research Inc. fejlesztette virtuális világ, amelyet nem a fejlesztők, hanem a felhasználók építenek fel. A felhasználók működtetik a Second Life saját gazdaságát (saját pénze is van), hoznak létre művészeti alkotásokat, működtetik az avatarjaik által létrehozott szociális hálózatot, virtuális intézményeiket stb.
43 Arya, Ali-Hartwick, Peggy-Graham, Shawn-Nowlan, Nuket: Virtual Space as a Learning Environment: Two Case Studies, Carleton University, Ottawa, Canada, http://wagenesis.org/wagenesis_f iles/justDocuments/nuket.nowlan_virtual%20space%20a s%20a%20learning%20environment%20-%20v2.pdf
44 Lásd NARA (2010).