Médiakutató

Lábjegyzetek

Szlávi Anna: A reklám mechanizmusának elemzése a H&M ünnepi kampányának tükrében

1 Szemben a valóság jóval bonyolultabb képével, lásd a The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction kutatásait, http://www.kinseyinstitute.org/research/ (utolsó letöltés: 2012. február 10.).
2 A PLAKÁT TORZÍTÓ TÜKÖR metaforát, csak úgy, mint A TERMÉK AZ IDEÁLIS ÉN metaforát, az a rész-egész metonímia is segíti, amely az ént egyik részével, az ideális énnel azonosítja (a szelfről lásd Lakoff & Johnson, 1999).
3 Elenyésző kisebbségben vannak a férfiakat szexualizáló, női közönséget megcélzó hirdetések.
4 Elérhetőségek: http://www.youtube.com/watch?v=dn9NiTuecSo, http://www.youtube.com/watch?v=RZ4TKYiiIoQ&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=rFSf1D6bpDM&feature=related (utolsó letöltés: 2012. február 12.).
5 Jelen dolgozatban a nemiségnek csak az egyik, a női oldalát vizsgálom.