Médiakutató

Lábjegyzetek

Tóth Borbála: A digitális média feltérképezése: Magyarország

1 A jelentést a szerző 2012. január 5-én zárta le, így az itt olvasható szöveg az azóta bekövetkezett változásokat nem tükrözi – a szerk.
2 Népesség, népmozgalom, 2011. augusztus, Központi Statisztikai Hivatal (KSH), http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wdsd001a.html (utolsó letöltés: 2011. november 17.).
3 A háztartások száma és átlagos létszáma (2000–), KSH, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc001.html (utolsó letöltés: 2011. november 17.).
4 Népesség a település jellege szerint, január 1. (1980–), KSH, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd001b.html (utolsó letöltés: 2011. november 17.).
5 Egyéb nemzetiségek: afrikai, arab, bolgár, görög, kínai, lengyel, örmény, román, ruszin, szerb, szlovén, vend, ukrán, zsidó, illetve „nem kívánt válaszolni”.
6 A népesség nemzetiség és főbb korcsoport szerint, 1941, 1980–2001, KSH, Népszámlálás 2001, http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/18/tables/load1_30_1.html (utolsó letöltés: 2011. november 17.) (a továbbiakban: KSH, Népszámlálás 2001, A népesség nemzetiség és főbb korcsoport szerint, 1941, 1980–2001).
7 Egyéb nyelvi kisebbségek: afrikai, arab, bolgár, görög, kínai, lengyel, modern héber, örmény, román, ruszin, szerb, szlovén, vend, ukrán, nem kívánt válaszolni.
8 A népesség anyanyelv és főbb korcsoport szerint, 1910–1941, 1970–2001, KSH, Népszámlálás 2001, http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/18/tables/load1_29_1.html (utolsó letöltés: 2011. november 17.) (a továbbiakban: KSH, Népszámlálás 2001, A népesség anyanyelv és főbb korcsoport szerint, 1910–1941, 1970–2001).
9 Egyéb vallások: orosz ortodox, szerb ortodox, bolgár ortodox, román ortodox, többi ortodox, baptista, adventista, metodista, nazarénus, szombatos, unitárius, anglikán, izraelita, más istenhiten alapuló vallások, az örök világtörvényt hirdető vallások, illetve „nem kívánt válaszolni”.
10 A népesség vallás és nemek szerint, 1930–1949, 2001, KSH, Népszámlálás 2001, http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/18/tables/load1_26.html (utolsó letöltés: 2001. november 17.) (a továbbiakban: KSH, Népszámlálás 2001, A népesség vallás és nemek szerint, 1930–1949, 2001).
11 KSH, Népszámlálás 2001, A népesség nemzetiség és főbb korcsoport szerint, 1941, 1980–2001.
12 Kemény I., Janky B. és Lengyel G., A magyarországi cigányság, 1971–2003 (Budapest: Gondolat Kiadó–MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004), http://www.mtaki.hu/kiadvanyok/kemeny_janky_lengyel_moi_ciganysag_main.html (utolsó letöltés: 2011. november 17).
13 Népszámlálás 2001, A népesség anyanyelv és főbb korcsoport szerint, 1910–1941, 1970–2001.
14 Népszámlálás 2001, A népesség vallás és nemek szerint, 1930–1949, 2001.
15 Világbank.
16 KSH, A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként. 2010, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf001.html (utolsó letöltés: 2011. november 17.).
17 „Orban's Triumph” (Orbán győzelme), The Economist, 2010. április 29., http://www.economist.com/node/16009177 (utolsó letöltés: 2010. november 3.).
18 „This pessimism on Hungary's growth outlook is really surprising – City analysts” („A magyar gazdasági növekedéssel kapcsolatos pesszimizmus igen meglepő” – állítja a londoni elemző), Portfolio.hu, 2011. október 27., http://www.portfolio.hu/en/economy/ this_pessimism_on_hungarys_ growth_outlook_is_really_surpris ing_city_analysts.23170.html (utolsó letöltés: 2010. október 27.).
19 C. Connaghan, „Forint sinks to fresh record low against euro” (A forint rekordmélységbe zuhan az euróhoz képest), 2012. január 4., http://blogs.wsj.com/eurocrisis/2012/01/04/hungary-finds-itself-short-of-friends/ (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
20 „Orban Out on a Limb” (Orbán veszélyes helyzetben), The Economist, 2010. augusztus 5., http://www.economist.com/node/16743945?story_id=16743945 (utolsó letöltés: 2010. november 3.); „Hungarian pensions” (Magyar nyugdíjak), Financial Times, 2010. november 21., http://www.ft.com/cms/s/9ff8dfd8-f596-11df-99d6-00144feab49a,Authorised=false.html?_i_location=http://www.ft.com/cms/s /3/9ff8dfd8-f596-11df- 99d600144feab49a.html&_i _referer=http://search.ft.com/ search%3FsortBy%3Dgadatetimearticle% 26queryText%3Dhungary#axzz160ejXpVw (utolsó letöltés: 2010. november 22.).
21 „63 ülésnap alatt 260 előterjesztést fogadott el az Országgyűlés”, MTI, 2010. december 28., http://mti.hu/cikk/522278/ (utolsó letöltés: 2011. január 5.).
22 „Törvényhozási rekordot döntött 2011-ben a parlament”, Origo.hu, 2012. január 1., http://www.origo.hu/itthon/20120101-to rvenyek-rendeletek-statisztika-a-20 11ben-elfogadott-jogszabalyokrol.html (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
23 „Hungry for power” (Hatalomra éhezve), The Economist, 2010. december 16., http://www.economist.com/node/17733367?story_id=17733367 (utolsó letöltés: 2011. január 16.).
24 „Opposition involvement in drafting Hungary's constitution uncertain” (Az ellenzék részvétele a magyar alkotmányozási folyamatban bizonytalan), Politics.hu, 2011. január 12., http://www.politics.hu/20110112/oppo sition-involvement-in-drafting- hungarys-constitution-uncertain (utolsó letöltés: 2011. január 14.).
25 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), Magyar Közlöny, 43. szám, 2011. április 25.
26 Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, Magyar Helsinki Bizottság, Társaság a Szabadságjogokért, „A harmadik hullám – az alkotmányozás”, 2011. április 12., http://tasz.hu/szolasszabadsag/harm adik-hullam-az-alkotmanyozas (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
27 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion on the New Constitution of Hungary. Adopted by the Venice Commission at its 87th Plenary Session (Venice, 17–18 June 2011) on the basis of comments by Christoph Grabenwarter, Wolfgang Hoffmann-Riem, Hanna Suchocka, Kaarlo Tuori, Jan Velaers, http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)016-e.pdf (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
28 2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól, 38. §. 1–2. pont.
29 Összes készülékkel felszerelt háztartás.
30 Az összes háztartás százalékában.
31 „Hírközlési és médiafogyasztási szokások, lakossági attitűdök”, 2008. november, Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH), 28. o., http://nmhh.hu/dokumentum.php?cid=18390 (utolsó letöltés: 2010. november 3.) (a továbbiakban NHH 2008).
32 „A médiafogyasztás jellemzői és a hírműsorok általános megítélése Magyarországon”, Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT), 2007. január, 10. o., http://ortt.hu/elemzesek/21/1175188490mediafogyasztas_jellemzoi_20070329.pdf (utolsó letöltés: 2010. november 3.) (a továbbiakban: ORTT, Médiafogyasztás, 2007).
33 „Közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről”, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), Budapest, 2011. december 12., 4–5. o. (a továbbiakban: Közvélemény-kutatás a hírfogyasztási szokásokról 2011).
34 „Televíziózásra fordított idő napi átlaga”, AGB-Nielsen Media Research, 2010, http://cs.agbnmr.com/Uploads/Hungary/stat_atv_negyedeves_2010.pdf (utolsó letöltés: 2010. november 3.).
35 Közvélemény-kutatás a hírfogyasztási szokásokról 2011, 5. o.
36 Az adatok a fő televíziókészülékre vonatkoznak a több készülékkel ellátott háztartásokban.
37 A készülékkel ellátott háztartások száma összesen.
38 Az összes háztartás százalékában.
39 „Televíziós gyorsjelentés, 2011. augusztus”, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), http://nmhh.hu/dokumentum.php?cid=28384&letolt (utolsó letöltés: 2011. október 26.) (a továbbiakban: NMHH Televíziós gyorsjelentés 2011. augusztus).
40 „Magyar információs társadalom jelentés 1998–2008”, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (BME-ITTK), 2007, 38. o., http://www.ittk.hu/ima ges/stories/bme/ev konyv/ittk_mitj_1998-2008.pdf (utolsó letöltés: 2010. november 3.) (a továbbiakban BME-ITTK 2007).
41 BME-ITTK 2007, 46–47. o.
42 „Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004 Q2–2009 Q2”, NHH, 2009, 3. o., http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=22050 (utolsó letöltés: 2010. november 3.) (a továbbiakban: NHH, Szélessávú internet elérés, 2009).
43 „Vezetékes gyorsjelentés, 2011. augusztus”, NMHH, http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=28464&letolt (utolsó letöltés: 2011. október 26.)
44 „A háztartások száma és átlagos létszáma (2000–)”, KSH, 2009, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc001.html (utolsó letöltés: 2010. november 3.).
45 BME–ITTK 2007, 42–43. o.
46 Internet World Stats, „Internet Growth and Population Statistics” (Internet-növekedés és lakossági statisztikák), http://www.internetworldstats.com/eu/hu.htm (utolsó letöltés: 2010. november 4.).
47 „Medián webAUDIT: a látogatottság növekedése folytatódik”, Medián, 2010. január 27., http://www.median.hu/object.04bd1782-15bf-4c98-8398-93b8600aee53.ivy (utolsó letöltés: 2010. november 9.) (a továbbiakban: Medián webAUDIT 2010).
48 A projektről bővebben lásd http://www.worldinternetproject.net/#about (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
49 Galácz A. (szerk.), A digitális jövő térképe. A magyar társadalom és az internet, 2007, World Internet Project, 17–22. o., http://www.ithaka.hu/ index.php?name=OE-DocM anager&file=download& id=2920&keret=N&showheader=N (utolsó letöltés: 2010. november 10.) (a továbbiakban: Galácz 2007).
50 Közvélemény-kutatás a hírfogyasztási szokásokról 2011, 5. o.
51 BME–ITTK 2007, 47. o.
52 NHH, „Szélessávú internet elérés”, 2009, 63. o.
53 M. Pelc, B. Wardziński & M. Dukat, Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets (Látod? Közép-kelet-európai piacok interaktív áttekintése), 2009, Gemius. iab Europe, 7. o. (a továbbiakban: Pelc et al. 2009).
54 Medián webAUDIT 2010.
55 „Nem szabad csak az okostelefonokra koncentrálni”, Hvg.hu, 2011. január 27., http://hvg.hu/napi_merites/20110126_okostelefonok_media (utolsó letöltés: 2011. március 18.) (a továbbiakban: HVG 2011).
56 „Mobilhang-gyorsjelentés, 2011. szeptember”, NMHH, http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=28524&letolt (utolsó letöltés: 2011. október 26.) (a továbbiakban: NMHH Mobilhang-gyorsjelentés 2011. szeptember).
57 HVG, 2011.
58 Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT), Beszámoló az Országos Rádió és Televízió Testület 2005-ös tevékenységéről, http://www.mediatanacs.hu/uploa ds/9/13/1168958794ogyb_2005_20060228.pdf (utolsó letöltés: 2010. november 3.) (a továbbiakban ORTT-Beszámolók 2005–2009), 285. o.; 2006, 426. o.; 2007, 450. o.; 2008, 550. o.; 2009, 94. o., http://www.mediatanacs.hu/oldal.php?menu_id=80 (utolsó letöltés: 2010. november 3.) (a továbbiakban: ORTT-Beszámoló 2005, 2006 stb.). Kvázi-országos csatornáknak azokat a televíziócsatornákat nevezzük, amelyeket a háztartások több, mint 70 százalékában lehet fogni, mint például a Hír TV-t és Magyar ATV-t, lásd Beszámoló az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács, 385–386. o., http://www.mediatanacs.hu/uploads/9/13/1306765280ogyb_2010.pdf (utolsó letöltés: 2011. július 12.) (a továbbiakban ORTT-Beszámoló 2010).
59 ORTT-Beszámolók, 2005–2009. 2005, 285. o.; 2006, 426. o.; 2007, 450. o.; 2008, 550. o.; 2009, 94. o.
60 „Infokommunikációs eszközök használata és médiafogyasztási szokások”, NHH, 2007. július, 33. o., http://nmhh.hu/dokumentum.php?cid=12805 (utolsó letöltés: 2010. november 8.).
61 NHH 2008, 43. o.
62 „Digitális átállás monitoring összefoglaló 2009”, NHH, 24–25. o., http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=22648&letolt (utolsó letöltés: 2010. november 3.)
63 „Top Sites in Hungary” (Magyarország vezető honlapjai), Alexa.com, http://www.alexa.com/topsites/countries/HU (utolsó letöltés: 2010. november 10.) (a továbbiakban: Alexa.com, Magyarország vezető honlapjai).
64 A Medián webAUDIT adatai alapján, http://webaudit.hu/">http://webaudit.hu/ (utolsó letöltés: 2010. november 10.) (a továbbiakban: Medián webAUDIT).
65 Közvélemény-kutatás a hírfogyasztási szokásokról 2011, 17. o.
66 Az Alexa módszertana szerint a Blog.hu a tizedik legnépszerűbb honlap Magyarországon.
67 ORTT, Médiafogyasztás, 2007, 5–6. o.
68 Lásd Bodoky Tamás nem reprezentatív felmérését: „Nincs tévém, nem olvasok papírújságot”, Médiakutató, 2007. nyár.
69 A táblázatban a legfrissebb adatok alapján a napilapok fentről lefelé csökkenő népszerűség szerint vannak felsorolva.
70 Metro és később a Metropol ingyenes napilap, így az összesen terjesztett példányszám került a táblázatba.
71 A Színes Bulvár Lap és a Metro nevei jogi ügyek miatt változtak.
72 Auditált adatok – megjelenésenkénti átlagpéldányszám, Összesen értékesített – ÉV, MATESZ (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) I. félév, http://matesz.hu/data/ (utolsó letöltés: 2010. november 10.).
73 Medián webAUDIT, http://webaudit.hu/ (utolsó letöltés: 2010. november 10.) (a továbbiakban: Medián webAUDIT).
74 „The top 500 sites on the web” (500 vezető portál a neten), Alexa.com, http://www.alexa.com/topsites (utolsó letöltés: 2010. november 10.).
75 Medián webAUDIT. Az adatok vizsgálatakor csak a belföldi látogatókat vettük figyelembe. A látogatások számát nem vizsgáltuk, így igyekezve csökkenteni az adatok pontatlanságát. Az adatok magukban foglalhatják a honlapok aloldalait, de úgy gondoljuk, a trendek így is láthatók.
76 Az Alexa.com módszertana alapján az Index.hu az 5., az Origo.hu a 7., a Hir24.hu a 17., a Portfolio.hu a 20., a Blikk a 29., a Borsonline.hu a 42., a Hirkereso.hu a 43., a Kuruc.info az 56., a Nol.hu a 60. volt (utolsó letöltés: 2011. november 30.).
77 A bázisév az első év, amelyről adatok állnak rendelkezésünkre.
78 A Hir24.hu új belépő, lásd a 6.1.2. fejezetet.
79 A Hirszerzo.hu-t 2010 májusában a HVG vette át, lásd „A HVG veszi át a Hírszerző.hu-t”, Hvg.hu, 2011. május 19., http://hvg.hu/itthon/20100519_hirszerzo_eladasa_hvg (utolsó letöltés: 2011. július 12.). A Hvg.hu látogatottságának meredek emelkedésére a két honlap megosztott cikkei nyújthatnak magyarázatot.
80 2007-ben jogi okokból Bors lett a napilap neve, korábban Színes Bulvár Lapként volt ismert.
81 2010 októberében a látogatók átlagos száma 54 980 volt, lásd Medián webAUDIT.
82 Medián webAUDIT, http://webaudit.hu/ (utolsó letöltés: 2010. november 10.).
83 A táblázatban a rádiók a legfrissebb adatok alapján, népszerűség szerint csökkenő sorrendben láthatók. A rádióhallgatottsági adatok hiányosak, csak erről a hat országos rádióállomásról találtunk adatokat a táblázatban látható időpontokban.
84 Országos rádióhallgatottsági mérés 2007 december, Szonda Ipsos–GfK Hungária, 2008. január 24., 4. o., http://www.szondaipsos.hu/file/radio2007december.ppt#285,14,18-49 (utolsó letöltés: 2010. november 10.).
85 Rádióadók hallgatottsága 2010. március, Ipsos–GFK, 3., http://www.radio.hu/down/kozos_publikacio_2010_marc.ppt (utolsó letöltés: 2010. november 10.).
86 Rádióadók hallgatottsága 2010. május-június, Ipsos–GFK, 4. o., http://www.radio.hu/images/st ories/hallgatottsagi_adatok/kozos_ publikacio_2010maj-jun.ppt (utolsó letöltés: 2010. november 10.) (a továbbiakban: Rádióadók hallgatottsága 2010 május-június).
87 Rádióadók hallgatottsága 2010. május-június, 4. o.
88 A magyar lakosság közel 90%-a hallgatott rádiót júliusban, Ipsos–GFK, http://www.ipsos.hu/site/assets/Altal anos/sajtokozlemeny2010ju lius.ppt (utolsó letöltés: 2010. november 10.) (a továbbiakban: Ipsos–GFK, 2010. július).
89 Rádiós közönségmérés 2011 április, Ipsos–GFK, http://www.ipsos.hu/site/assets/Fotok/sajtokozlemeny2011prilisjav.ppt (utolsó letöltés: 2011. július 14.) (a továbbiakban: Ipsos–GFK, 2011. április).
90 A Danubius Rádió és a Sláger Rádió elvesztette frekvenciáját egy sokat vitatott, politikával átitatott frekvenciapályázat során 2009-ben. A Sláger Rádió frekvenciáját a Neo FM kapta meg, a Danubius Rádióét a Class FM. A két új rádió a két előző rádió műsorvezetőit alkalmazta.
91 A táblázatban a legutóbbi adatok alapján fentről lefelé haladó irányban helyeztük népszerűségi sorrendbe a televíziócsatornákat. A táblázatban a 2010-ben legnagyobb közönségrészesedéssel rendelkező három országos közszolgálati televízió (az M1, az M2 és a Duna TV) és öt kereskedelmi televízió (az RTL Klub, a TV2, a Viasat, a Film+ és a Magyar ATV) látható. Meg kell jegyezni, hogy az ORTT/NMHH nem rendelkezik adatokkal a Hír TV nézettségéről; ezt a kereskedelmi televíziócsatornát a háztartások több, mint 70 százalékában lehet fogni, így valószínűleg a legnézettebb csatornák között volna a helye.
92 A Duna Televízió egyik feladata, hogy műsort szolgáltasson a magyar diaszpóra számára, lásd DUNA Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat, 2007. június 15., www.dunatv.hu/data/cms472152/szmsz_.doc (utolsó letöltés: 2011. január 26.).
93 Földi frekvenciás műsorszolgáltatók havi közönségaránya (SHR%), 4 év feletti népesség, 2007, 2008, 2009, 2010, AGB Nielsen/ORTT Monitoring, http://adattar.ortt.hu/agb/nezettseg/201004 (utolsó letöltés: 2010. november 10.).
94 Nem földi frekvenciás (műholdas, kábeles) műsorszolgáltatók havi közönségaránya (SHR%), 4 év feletti népesség, 2007, 2008, 2009, 2010, AGB Nielsen/ORTT Monitoring, http://adattar.ortt.hu/agb/nezettseg/201004 (utolsó letöltés: 2010. november 10.).
95 Beszámoló az Országos Rádió és Televízió Testület 2009-es tevékenységéről, Országos Rádió és Televízió Testület, 568–570. o., http://ortt.hu/ogyb/ogyb_2009.pdf (utolsó letöltés: 2010. november 3.) (a továbbiakban: ORTT-Beszámoló 2009).
96 2012. január 1-e előtt a televízió elnevezése Duna World volt.
97 Valamennyi csatorna megtalálható az Antenna Hungária digitális multiplexein is. A közszolgálati csatornákat High Definition (nagy felbontású, HD) minőségben, lásd Elérhető műsorok, MinDigTV, http://www.mindigtv.hu/Elerheto_musorok.aspx (utolsó letöltés: 2011. március 8.).
98 Az RTL Klubot és TV2-t a háztartások 99,2 százaléka tudja fogni, az M1-et 99,7 százalékuk, a Duna TV-t 80 százalékuk, a Magyar ATV-t pedig 75 százalékuk. Az ORTT által megadott, a táblázatban látható közönségrészesedésre vonatkozó adatok közül hiányzik a Hír TV és az M2, pedig ezeket a háztartások több, mint 70 százalékában lehet fogni (a Hír TV-t 74,3 százalék, az M2-t 80 százalék nézheti) (ORTT-Beszámoló 2010, 385–386. o.).
99 Az M2 és a Duna World esti híradóinak közönségarányáról nem találtunk adatokat.
100 Medián webAUDIT.
101 2010. évi CLXXXV törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, 101. §. 4. pont.
102 A regisztráció részleteiért lásd az MTI honlapját: http://mti.hu/mti/Registration.aspx (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
103 Nézettségi statisztikák, AGB Nielsen/ORTT Monitoring, http://adattar.ortt.hu/agb/nezettseg/201004 (utolsó letöltés: 2011. január 25.).
104 Ipsos–GFK, 2011. április.
105 ORTT-Beszámoló 2008, 119–120. o., ORTT-Beszámoló 2009, 102. o., ORTT-Beszámoló 2010, 42. o.
106 2010. évi CLXXXV. törvény, 38. §. 1. pont.
107 Jelentős befolyásoló erőt jelent a legalább 15 százalékos éves átlagos közönségrészesedés (lásd a 2010. évi CLXXXV. törvény, 69. §. 1. pontját).
108 A kalkulációt a műsorújság alapján végeztük. Figyelembe kell venni, hogy a műsorújság alapján a reklámblokkok hosszúságát nem lehet megbecsülni, így az arányokat úgy számoltuk ki, mintha az adott időszakban nem lettek volna egyáltalán reklámok. Ez a módszer torzítja az adatokat, különösen a két kereskedelmi csatorna (az RTL Klub és a TV2) esetében. Azt is figyelembe kell venni, hogy a két kereskedelmi csatorna a hír- és magazinműsorai közé sorolja a hírességekkel, botrányokkal, katasztrófákkal foglalkozó műsorokat is.
109 Bajomi-Lázár P., „Magyarország”, in: Televíziózás Európában: a szabályozás, a médiapolitika és a függetlenség kérdései, szerk. M. Dragomir, 236. o. (Budapest: Nyílt Társadalom Intézet, 2005) (a továbbiakban Bajomi-Lázár 2005).
110 2006 és 2009 között: M1: déli és esti Híradó; Duna TV: Esti Híradó; Kossuth Rádió: Reggeli, Déli és Esti krónika. 2010 és 2011-ben: M1: esti Híradó; Duna TV: Híradó; Kossuth Rádió: Déli krónika.
111 Országos Rádió és Televízió Testület, Beszámoló az Országos Rádió és Televízió Testület 2006-os tevékenységéről , melléklet, 417–420. o., http://www.mediatanacs.hu/uploads/9/13/1173684994ogyb_2006_20070312.pdf (utolsó letöltés: 2011. március 13.).
112 ORTT, Beszámoló az Országos Rádió és Televízió Testület 2007-es tevékenységéről, melléklet, 442–445. o., http://www.mediatanacs.hu/uploads/9/13/120705 3142ogyb_2007.pdf (utolsó letöltés: 2011. március 13.).
113 ORTT-Beszámoló 2008, melléklet, 542–545. o.
114 ORTT-Beszámoló 2009, 116–119. o.
115 ORTT-Beszámoló 2010, 99–100. o.
116 Politikai szereplők médiahasználata a főbb hírműsorokban (január 3–április 3.), Mediatanacs.hu, http://www.mediatanacs.hu/uj_stat.php?het=13&ev=2011&tip=kum&nyelv=magyar (utolsó letöltés: 2011. április 11.).
117 Az ORTT „szereplőnek azokat a személyeket és intézményeket tekintette [...], akiknek/amelyeknek a (verbális vagy nem verbális) aktivitása, tevékenysége az eseményeket generálta”. ORTT-Beszámoló, 2010, 43. o.
118 A Médiatanács vizsgálódik, hogy vajon az M1 Az Este című vitaműsora elfogult volt-e a kormány iránt 2010 júniusában. A médiahatósághoz beadott panasz szerint a parlamenti ellenzék véleménye egyáltalán nem kapott helyet. Nyusztay M., „Íme, a Fidesz-féle kiegyensúlyozott köztévé”, Nol.hu, 2011. március 23., http://nol.hu/belfold/20110323-_kiralyi__egyensuly_ellenzek_nelkul (utolsó letöltés: 2011. április 11.).
119 „Az M2 október 3-ától már csak az új műholdon”, MTV Zrt, 2009. október 2., http://www.mtvzrt.hu/?id=313382 (utolsó letöltés: 2011. január 27.).
120 Vámosi G., „Elindult az M1 és az M2 digitális földi sugárzása”, Origo.hu, 2008. december 23., http://www.origo.hu/techb azis/hightech/2008122 3-elindult-az-m1-es-az- m2-digitalis-foldi-sugarzasa.html (utolsó letöltés: 2011. január 27.).
121 Ökrös Gergely telekommunikációs szakértő, személyes interjú, 2011. február 22.
122 Szabó Zoltán, „Megmentették az ATV-t és a Hír TV-t”, Index.hu, 2008. október 14., http://index.hu/kultur/media/atv6873/ (utolsó letöltés: 2011. március 8.) (a továbbiakban Szabó 2008).
123 „Változik az amerikai kódolási rendszer”, DunaTv.hu, n.a., http://www.dunatv.hu/cikkek/amerikaikodolas.html?query=angol%20felirat%20a%20duna (utolsó letöltés: 2011. január 27.).
124 „Új alkalmazással bővült a Duna Mobil!”, DunaTv.hu, 2010. április 20., http://www.dunatv.hu/footer/sajtoszoba/duna_mobil.html (utolsó letöltés: 2011. január 27.).
125 ORTT-Beszámoló 2009.
126 Gk, „Digitális átállásra megy az újabb 3,9 milliárd”, Index.hu, 2011. július 6., http://index.hu/kultur/medi a/2011/07/06/digitalis_atal lasra_mehet_az_nm hh_3_9_milliardja/ (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
127 2010. évi CLXXXV, 86. §.
128 Bajomi-Lázár 2005, 220. o.
129 Bajomi-Lázár 2005, 221. o. (kiemelés az eredetiben).
130 Závecz Tibor, véleménykutatási igazgató, Ipsos, „Médiapresztízs – társadalmi bizalom” című előadása A magyar közmédia küldetése és lehetőségei konferencián, Budapesten, 2011. június 16.
131 1988 és 1990 között a kutatás a „tömegtájékoztatási eszközökbe” vezetett bizalmat mérte, ezért egyeznek az MR és az MTV adatai 1988–1990-ig.
132 2010-ben a kutatók a közszolgálati televízióba és közszolgálati rádióba vezetett bizalmat mérték. Az adatfelvétel a parlamenti választások előtt zajlott, az akkor regnáló szocialista kormányba vetett bizalmat mutatja.
133 2010-ben a kutatás két további kategóriát vizsgált: a kereskedelmi rádiót (57 pont), és a kereskedelmi televíziót (37 pont), de nem volt külön kategória a sajtó számára.
134 Bajomi-Lázár 2005, 228. o.; „Az első száz nap”, Mno.hu, 2002. szeptember 12., http://www.mno.hu/portal/102342 (utolsó letöltés: 2011. január 28.); „Még küzdenek egymással a fideszes médiaháború katonái”, Hirszerzo.hu, 2010. november 3., http://hirszerzo.h u/belfold/20101102_uj_vezet ok_kozmediumok (utolsó letöltés: 2011. január 28.).
135 Monori Á., „Médiaháborúk”, in: Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig, szerk. Bajomi-Lázár P. (Budapest: Akadémia Kiadó, 2005), 281. o. (a továbbiakban: Monori 2005).
136 Monori 2005, 285. o.
137 J. Stolz, „Mass redundancies leave press fearful of Hungary's government” (A csoportos elbocsátások miatt fél a sajtó Magyarország kormányától), Guardian Weekly, 2011. augusztus 2., http://www.guardian.co.uk/w orld/2011/aug/02/hunga ry-press-freedom (utolsó letöltés: 2011. augusztus 2.).
138 „Jogellenes a közmédiás csoportos létszámleépítés”, Napi.hu, 2011. szeptember 9., http://www.napi.hu/magyar_ vallalatok/jogellenes_a_koz medias_csoportos_letszam leepites.495138.html (utolsó letöltés: 2011. szeptember 27.).
139 Bajomi-Lázár 2005, 232. o.
140 2010. évi CLXXXV. törvény, 38. §. 1. pont.
141 Közszolgálati műsorszám az adott (országos, körzeti, helyi) vételkörzetben „a nézők tájékozódási, kulturális, állampolgári, életviteli” igényeit szolgáló műsorszám. 1996. évi I. törvény, 2. §. 19. pont.
142 2010. évi CLXXXV, 56. §.
143 2010. évi CLXXXV, 66. §. 4g. pont.
144 2010. évi CIV. törvény 13. §. 1. pont.
145 Kalmár Cs., „600 milliót már keresett az MTV a vébével”, Origo.hu, 2010. június 19., http://www.origo.hu/ teve/20100618-600-mill iot-mar-keresett-az-mt v-a-vebevel.html? (utolsó letöltés: 2010. január 27.).
146 Ebből 16 százalék ritkán, kilenc százalék rendszeresen.
147 Galácz 2007, 52. o.
148 Galácz 2007, 52. o.
149 Közvélemény-kutatás a hírfogyasztási szokásokról 2011, 16. o.
150 „Egyedi látogatók (felhasználók): azon személyek ismétlődést nem tartalmazó becsült száma, akik felkeresnek egy webhelyet egy adott hónapban”, http://support.google.com/adplanner/bin/answer.py?hl=hu&hlrm=en&answer=138833 (utolsó letöltés: 2011. november 30.).
151 Adatok a DoubleClick Hirdetésszervező alapján, https://www.google.com/adpla nner/?pli=1#siteSearch?identifie r=twitter.com&geo=001&trait_t ype=1&lp=false (utolsó letöltés: 2011. november 30.) (a továbbiakban: Google DoubleClick Hirdetésszervező).
152 Alexa.com, Magyarország vezető honlapjai. A sorrendet az Alexa.com alapján állítottuk össze. A lista a 2011. októberi állapotot tükrözi.
153 Több mint kétmillióan a Facebook-on, Facebook Habana, 2010. október 28, http://facebook.habana.hu/tobb-mint -ketmillioan-a-facebook-on/ (utolsó letöltés: 2010. november 25.).
154 Hungary (Magyarország), Socialbakers, http://www.socialbakers.com/fa cebook-statistics/hungary (utolsó letöltés: 2011. január 23.) (a továbbiakban: Socialbakers, Magyarország).
155 Socialbakers, Magyarország (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
156 Socialbakers, Magyarország (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
157 2002-ben a Wiw inkább „intellektuális kísérletként” indult. Várady Zsolt programozó és kollégái térképszerűen kívánták ábrázolni az emberek közötti kapcsolati hálót. Az oldal egyre népszerűbbé vált, de az önkéntes pénzügyi felajánlások már nem voltak elegendőek a honlap fenntartásához, így létrehoztak egy céget. Ahogy az Iwiw felhasználóinak száma nőtt, úgy kellett a cégnek egyre többet befektetnie. A tulajdonosok egy része üzleti alapra helyezte volna a vállalkozást, de Várady ezzel nem értett egyet, mert hitt a „hirdetésmentes, alulról szerveződő közösségépítés” koncepciójában, és 2003 szeptemberében elhagyta a céget. A többi közösségi háló működésének tanulmányozása után a vállalat 2005-ben újításokat vezetett be. A céget 2005-ban felvásárolta a Magyar Telekom. „Az Iwiw titkai”, Haszon, 2007. április 5., http://www.haszon.hu/component/content/article/15/409-az_iwiw_titkai.html (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
158 „Nagy a visszhangja az iWiW eladásának”, Origo.hu, 2006. április 30., http://www.origo.hu/techbazis/internet/20060430iwiw.html (utolsó letöltés: 2010. november 25.).
159 4 millió iWiW felhasználó, Iwiw gépház, 2009. január 8., http://ghblog.iwiw.hu/?p=40 (utolsó letöltés: 2010. november 25.) (a továbbiakban: Iwiw gépház 2009).
160 Gemius Audience Látogatók (mutatók meghatározása).
161 Gemius Audience Látogatók (igazi felhasználók).
162 „Hungary” (Magyarország), Socialbakers, http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/hungary (utolsó letöltés: 2011. november 30.) (a továbbiakban: Socialbakers Magyarország).
163 Iwiw gépház 2009.
164 Linkedin statisztika, 2011. október 13., Socialtimes.hu, http://socialtimes.hu/linkedin-statisztika/ (utolsó letöltés: 2011. november 30.).
165 Hotdog.hu, http://www.hotdog.hu/ (utolsó letöltés: 2011. november 30.).
166 „Hungary” (Magyarország), Socialbakers, http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/hungary (utolsó letöltés: 2011. november 30.) (a továbbiakban: Socialbakers Magyarország).
167 Statisztikák, 2011. január, Network.hu, http://network.hu/mediaajanlat/statisztikak (utolsó letöltés: 2011. november 30.).
168 Közvélemény-kutatás a hírfogyasztási szokásokról 2011, 4. o.
169 „Hírolvasásra használják a netet a magyarok”, Index.hu, 2011. március 1., http://index.hu/tech/2011/03/01/hirolvasasra_hasznaljak_a_netet_a_magyarok/ (utolsó letöltés: 2011. április 11.).
170 Közvélemény-kutatás a hírfogyasztási szokásokról 2011, 17. o.
171 Bodoky T., „Nincs tévém, nem olvasok papírújságot”, Médiakutató, 2007. nyár (VIII. évf. 2. sz.).
172 Bodoky T., „Támad a civilmédia: minden ötödik Index-olvasó blogol”, Médiakutató, 2008. nyár (IX. évf. 2. sz.) (a továbbiakban: Bodoky 2008).
173 Bodoky 2008.
174 Bodoky 2008.
175 Bodoky Tamás, email-interjú, 2011. január 16.
176 Például Mayr W., „Facebook Generation Fights Hungarian Media Law” (A Facebook generáció a magyar médiatörvény ellen harcol, Der Spiegel, 2011. január 4., http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,737455,00.html (utolsó letöltés: 2011. január 25.). Facsar F., „Online protest taking to streets in Hungary” (Magyarországi online tüntetés az utcára viszi az embereket), CNN, 2011. január 14., http://www.cnn.com/2011/WORLD/europe/01/13/hungary.protest/index.html (utolsó letöltés: 2011. január 25.).
177 K. Than, „Thousands protest against Hungary's media law” (Ezrek tüntetnek a magyar médiatörvény ellen), Reuters, 2011. január 14, http://uk.reuters.com/article/idUKTRE70D5I620110114 (utolsó letöltés: 2011. január 25.).
178 „Thousands protest against Hungary's media law that critics say restricts press freedoms” (Ezrek tüntettek a magyar médiatörvény ellen, amely a kritikusok szerint korlátozza a sajtószabadságot), The Guardian, 2011. március 15., http://www.theguardian.pe.ca/Ne ws/Canada%20-%20World/Soc iety/2011-03-15/article-2332482/Th ousands-protest-against-Hun garys-media-law-that-critics-say- restricts-press-freedoms/1 (utolsó letöltés: 2011. március 16.).
179 M. Dunai, „Tens of thousands rally against Hungarian government” (Tízezrek tüntettek a magyar kormány ellen), Reuters, 2011. október 23., http://www.reuters.com/ article/2011/10/23/us-hungary-prot est-idUSTRE79M3AY20111023 (utolsó letöltés: 2011. október 27.).
180 „Civil sphere and grassroot protests in Hungary: December 2011” (Civil szféra és alulról szerveződő tüntetések Magyarországon: 2011. december), Thecontrarianhungarian.wordpress.com, 2012. január 2., http://thecontrarianhungarian.wordpress.com/2012/01/02/civil-sphere-and-grassroots-protests-in-hungary-december-2011 (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
181 ALB, „Hungary steps out” (Magyarország kilép), 2012. január 3., http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2012/01/protest-hungary (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
182 Mondj nemet a Klubrádió megszűntetésére!, 2011. június 7., http://www.peticiok.com/mondj_nemet_a_klubradio_megszuntetesere (utolsó letöltés: 2011. augusztus 2.).
183 Munkaszolgálat. Tiltakozás., 2011. július 16., http://www.peticiok.com/munkaszolgalat (utolsó letöltés: 2011. augusztus 2.).
184 Lásd http://tasz.hu/aktiv-polgar (utolsó letöltés: 2011. augusztus 2.).
185 Hüttl Tivadar, TASZ, email-interjú, 2011. július 19.
186 Népszavazás, Nők a pályán, http://www.nokapalyan.hu/static/nepszavazas.jsf (utolsó letöltés: 2011. január 25.).
187 Nem lesz népszavazás a női kvótáról, Index.hu, 2011. január 28., http://index.hu/belfold/2011/01/28/nem_lesz_nepszavazas_a_noi_kvotarol/ (utolsó letöltés: 2011. március 12.).
188 A kormány kérte a Kurucinfo leállítását, Origo.hu, 2008. július 21., http://www.origo.hu/itthon/2008 0721-magyar-keres-utan-allt-le-a-ku rucinfo.html (utolsó letöltés: 2011. március 4.).
189 „Tisztítsuk meg az utcát a szennytől! Jönnek a gárdisták is!”, Harcunk.com, 2012. január 1., https://harcunk.com/tuntetes (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
190 Bodoky Tamás, email-interjú, 2011. január 16.
191 Bodoky Tamás, email-interjú, 2011. január 16.
192 2011 elején több szerkesztőséget és újságírót kerestünk meg, arra kérve őket, hogy válaszoljanak a jelentéssel kapcsolatos kérdésekre. Néhányan anoním módon válaszoltak.
193 Vajda Éva, személyes interjú, 2011. február 17.
194 „A” országos napilap újságírója, email-interjú, 2011. február 18.
195 Tóth Mónika, Civil Rádió, Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, irodavezető, személyes interjú, 2011. február 21.
196 Vajna Tamás, HVG, személyes interjú, 2011. február 16.
197 Bodoky Tamás, személyes interjú, 2011. február 23.
198 Szigeti Péter, Kreatív, személyes interjú, 2011. február 22.
199 Regionális napilap újságírója, email-interjú, 2011. február 23.
200 „B” országos napilap újságírója, email-interjú, 2011. február 24.
201 MTE, Tartalomszolgáltatási Kódex a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, 2001, http://mte.hu/dokumentumok/MTE_tartkodex091018.doc (utolsó letöltés: 2011. március 3.).
202 Bajomi-Lázár P., Média és politika (Budapest: PrintXBudavár Zrt., 2010) 139–149. o. (a továbbiakban Bajomi-Lázár 2010).
203 Vajda Éva, személyes interjú, 2011. február 17.
204 A PGP egy titkosításra és hitelesítésre használható számítógépes program.
205 Bodoky Tamás, személyes interjú, 2011. február 23.
206 Vajna Tamás, HVG, személyes interjú, 2011. február 16.
207 Vajna T., „Nagyvadak”, HVG, 2008. július 30, http://hvg.hu/hvgfriss/2008.31/200831_Nagyvadak (utolsó letöltés: 2011. február 16.).
208 Lampé Á., „Fantom professzor”, 168 Óra, 2011. február 4, http://www.168ora.hu/ittho n/karoli-petho-sandor -habilitacio-professzor-egye tem-oneletrajz-palyazat-68870.html (utolsó letöltés: 2011. február 16.).
209 2010. évi CIV. törvény, 6. §. 3. pont.
210 Vajda Éva, személyes interjú, 2011. február 17.
211 Fricz T., Egy következmények nélküli ország (avagy a magyar demokrácia erkölcsi válsága) (Budapest: Kairosz Könyvkiadó, 2004).
212 Közrádió újságírója, email-interjú, 2011. február 23.
213 Vajna Tamás, HVG, személyes interjú, 2011. február 16.
214 Vajna Tamás, HVG, személyes interjú, 2011. február 16.
215 Továbbra is erős roma-ellenes előítéletek, Tárki, 2006. július 11. 2006, http://www.tarki.hu/tarkitekinto/20060201.html (utolsó letöltés: 2010. szeptember 6.).
216 Cigányellenesség a társadalom értékrendjében: a közös nevező, Publicus Research, 2009. február 13., http://www.publicus.hu/blog/ciganyellenesseg/ (utolsó letöltés: 2010. szeptember 6.).
217 A romák elleni támadások mélyreható kivizsgálására szólították fel Magyarországot, Amnesty International, 2010. november 10., http:/ /web.amnesty.hu/amnesty-internationa l/a-romak-diszkriminacioja-ellen/a-romak-el leni-tamadasok-melyrehato-kivizsga lasara-szolitottak-fel-magyarorszago t-/-hungary-urged-to-thorough ly-investigate-attacks-on-roma (utolsó letöltés: 2011. január 10.).
218 Lampé Ágnes, 168 Óra, email-interjú, 2011. február 11.
219 A közrádió újságírója, email-interjú, 2011. február 23.
220 „A” országos napilap újságírója, email-interjú, 2011. február 18.
221 Hammer F., Poverty Portrayals Performing Social Exclusion in Hungarian Factual Entertainment Television Programs. A media regulation policy proposal. Draft (A szegénység ábrázolása társadalmi kizárást valósít meg a magyar tárgyszerű szórakoztató televízió műsorokban. Egy médiaszabályozási javaslat. Tervezet.) 2002. október 8., Fellowship Program, Open Society Institute and Center for Policy Studies, Budapest, 9. o., http://www.policy.hu/hammer/policypaper.pdf (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
222 Dési János, Népszava, személyes interjú, 2011. február 23.
223 Bodoky Tamás, személyes interjú, 2011. február 23.
224 2010. évi CLXXXV. törvény, 83. §. 1e. pont.
225 2010. évi CLXXXV. törvény, 99. §. 1. pont.
226 Tóth B., Kisebbségek a magyar médiában. Kampányok, projektek, programok az integrációért. Független Médiaközpont, Budapest, 2010, 15–17. o., http://www.cij.hu/hu/wp-content/uploads/2011/02/toth-b-kisebbmedia-web_hu.pdf (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
227 2010. évi CLXXXV. törvény, 101. §. 1g. pont.
228 2010. évi CIV. törvény 17. §. 1–2. pont.
229 Regionális napilap újságírója, email-interjú, 2011. február 23.
230 „B” országos napilap újságírója, email-interjú, 2011. február 24.
231 Lásd http://twitter.com/valasztasok2010.
232 Voks 2.0, http://facebookmarketing.hu/2010/04/12/voks-2-0/#more-196 (utolsó letöltés: 2011. március 3.).
233 Például a piroslapok.blog.hu és a gyurcsanyahibas.blog.hu.
234 Burján A., „Internetes politikai kampány”, Médiakutató, 2010. ősz (XI. évf. 3. sz.).
235 Burján A., „Internetes politikai kampány 2”, Médiakutató, 2010. tél. (XI. évf. 4. sz.).
236 ALB, “Tamas's tweets” (Tamás tweetjei), Eastern approaches, 2011. április 4., http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/04/twitter_hungary (utolsó letöltés: 2011. árpilis 11.).
237 Dési János, Népszava, személyes interjú, 2011. február 23.
238 Bodoky Tamás, személyes interjú, 2011. február 23.
239 2010. évi CLXXXV. törvény, 60. §. 3. pont.
240 Ez a díj korábban 16–78 forint/fő között mozgott.
241 Megújulás előtt a rádiós piac, NMHH, 2011. július 19., http://www.mediatanacs.hu/hirek.php?hir_id=664 (utolsó letöltés: 2011. augusztus 2.).
242 Az 1996. évi I. törvény értelmében a közműsor-szolgáltatóknak és a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatóknak nem kellett díjat fizetniük a frekvenciákért. E rádióknak és televízióknak 2011. június 30-áig kellett igényelniük azt, hogy a Médiatanács közösségi médiaszolgáltatóként ismerjék el őket; a Médiatanács döntéséig megtarthatták kedvezményeiket (2010. évi CLXXXV, 290. §. 1. pont). A közösségi médiaszolgáltatóknak műsoridejük kétharmadában közszolgálati tartalmat kell sugározniuk (lásd a 2.2.2. fejezetet), és óránként csak hat percnyi reklámot sugározhatnak.
243 Földfelszíni sugárzású helyi és körzeti műsorszolgáltatók, NMHH, 2011. október 20., http://www.mediatanacs.hu/ny ilvantartasok/1319115732_he lyi_korzeti_mszolg_2011102 0.xls (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
244 A médiatanács decemberben 66 médiaszolgáltatónak adott közösségi státuszt, Médiatanács, http://www.mediatanacs.hu/hirek.php?hir_id=814 (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
245 B.Á. Kovács és B. Molnár, „Hungary”, Freedom House, Nations in Transit, 2010, 241. o., http://freedomhouse.org/images/File/ nit/2010/NIT2010Hungaryfinal1.pdf (utolsó letöltés: 2010. november 20.) (a továbbiakban Freedom House Magyarország 2010).
246 „Statement. Hungary. KlubRadio case demonstrates censorship of the recent media law” (Nyilatkozat. Magyarország. A Klubrádió ügye az új médiatörvény cenzúráját támasztja alá), Article 19, 2011. szeptember 8., http://www.article19.org/re sources.php/resource/27 23/en/hungary:-klubradio-case- shows-recent-media-laws-cens oring (utolsó letöltés: 2011. október 27.).
247 A szerződést vagy a „parlamenti választásokat követő ORTT-s káosz” miatt nem írták alá (Bayer J., lásd a következő lábjegyzetet), vagy azért, mert a Klubrádió használni akarta a „régi” frekvenciáját, amíg az „újon” nem tud sugározni, ahogy Auer János, a Médiatanács mondta el egy interjúban, lásd „A Fidesz hátországáról semmiféle információm nincs”, Magyar Narancs, XXIV., 1. sz., 2012. január 5., 20–22. o.
248 J. Bayer, „Hungary: A popular talk radio loses its licence to a music radio–layoffs at the public service media” (Magyarország: Egy népszerű beszélgetős rádió elvesztette a frekvenciáját egy zenerádióval szemben–elbocsátások a közmédiumoknál), Medialaws.eu, 2011. július 12., http://www.medialaws.eu/hungary-a-popu lar-talk-radio-loses-its-lic ence-to-a-music-radio-%E2%80% 93-layoffs-at-the-public-service- media/ (utolsó letöltés: 2011. december 31.).
249 E. Balazs, „Hungarian watchdog takes away frequency from opposition radio” (A magyar médiahatóság elvette a frekvenciát az ellenzéki rádiótól), 2011. december 21., http://www.bloomberg.c om/news/2011-12-21/hungaria n-watchdog-takes-away-fr equency-from-opposition-radio. html (utolsó letöltés: 2011. december 31.) (a továbbiakban: Balazs 2011).
250 Szalai Annamária kritikáiért és a Klubrádió vezetésének válaszaiért lásd „Szándékosan gyenge...”, Klubradio.hu, 2012. január 3., http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=136963 (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
251 „Nem hagyjuk abba”, Klubradio.hu, 2012. január 5., http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=137093 (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
252 Balazs 2011.
253 A Klubrádió ügyében tudatos politikai provokáció folyik, Médiatanács, 2011. december 28., http://www.mediatanacs.hu/hirek.php?hir_id=817 (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
254 G. Sebag, M. Malhere, „Commission ,studying' Budapest's response, weighing legal options” (A Bizottság Budapest válaszát „vizsgálja”, jogi opciókat mérlegelve), 2012. január 4., http://www.europolitics.in fo/ institutions/commission-s tudying-budapest-s-response-wei ghing-legal-options-art322293 -36.html (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
255 Négy ajánlat érkezett a digitális műsorszóró hálózatok üzemeltetésére, NHH, 2008. április 24., http://www.nmhh.hu/index.php?id=hir&cid=4350 (utolsó letöltés: 2011. március 8.) (a továbbiakban NHH 2008).
256 2007. évi LXXIV, 14. §.
257 Mobiltelevíziós (DVB-H) kísérletek, Antenna Hungária, http://ahrt.hu/Digitalis_atallas/Digitalis%20kiserletek/DVB-H.aspx?sc_lang=hu (utolsó letöltés: 2011. november 25.).
258 Elérhető műsorok, MinDigTV, http://www.mindigtv.hu/Elerheto_musorok.aspx (utolsó letöltés: 2011. március 8.).
259 Ökrös Gergely telekommunikációs szakértő, személyes interjú, 2011. február 22.
260 2007. évi LXXIV. törvény, 39. §.
261 Tevékenység, AH, http://ahrt.hu/Cegunkrol/Tevekenyseg.aspx (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
262 Megállapodás a médiaügyeket érintő jogalkotási feladatokról, Miniszterelnöki Hivatal. 2007. április 25., http://www.kim.gov.hu/szolgaltatasok/kozlemenyek/media20070425.html (utolsó letöltés: 2011. március 8.) (a továbbiakban: Miniszterelnöki Hivatal 2007).
263 Szabó Z., „Kiszúrt a politika az ATV-vel és a Hír TV-vel”, Index.hu, 2008. szeptember 29., http://index.hu/kultur/media/tv0929/ (utolsó letöltés: 2011. március 8.).
264 Bodoky T., „Az olimpiára el tud indulni”, Index.hu, 2007. december 15., http://index.hu/tech/jog/nhh1536/ (utolsó letöltés: 2011. március 8.) (a továbbiakban: Bodoky 2007).
265 Szabó Z., „Haldoklik a digitális átállás”, Index.hu, 2009. május 4., http://index.hu/kultur/media/2009/05/04/haldoklik_a_digitalis_atallas/ (utolsó letöltés: 2011. március 9.) (a továbbiakban: Szabó 2009).
266 Lampé Ágnes, „Átálláshíradó”, Antenna Magazin, 2009. január, http://www.antennamagaz in.hu/2009 -01/03_digitalis_atallas_karpati_rudolf.html (utolsó letöltés: 2011. március 8.) (a továbbiakban: Lampé 2009).
267 Szabó 2009.
268 „Az RTL Klub mégis beszállt a digitális átállásba”, Index.hu, 2009. május 8., http://index.hu/kultur/media/2009/05/08/az_rtl_klub_megis_beszallt_a_digitalis_atallasba/ (utolsó letöltés: 2011. március 9.).
269 Lásd http://www.atmedia.hu/sajto.pdf (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
270 Lásd http://ikosh.hu/main.php?subm=402 (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
271 Az M-RTL és az IKO összeolvadásra készül, miután az M-RTL felvásárolta az IKO-t, lásd a 6.1.2. fejezetet.
272 Lásd http://tv2.hu/ceginformaciok (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
273 Lásd http://sales.tv2.hu/csatornaink (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
274 NMHH Televíziós gyorsjelentés, 2011. augusztus.
275 Szabó Z., „Ki védi meg az Echo TV-t?”, Index.hu, 2011. március 20. http://index.hu/kultur/media/2011/03/20/ki_vedi_meg_az_echotv-t/ (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
276 NMHH Televíziós gyorsjelentés, 2011. augusztus.
277 NMHH Mobilhang-gyorsjelentés, 2011. szeptember.
278 Tesco Mobile Magyarországon, Mobilport.hu, 2011. szeptember 21., http://www.mobilport.hu/tesco-mobile-magyarorszagon.html (utolsó letöltés: 2011. szeptember 27.).
279 Varga G. G., „Mobiltender verseny nélkül”, Nol.hu, 2012. január 5., http://nol.hu/gazdasag/20120105-mobiltender_verseny_nelkul (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
280 Információs szolgáltatások, T-mobil, http://www.t-mobile.hu/lakossagi/mobilszorakozas/informacios (utolsó letöltés: 2011. március 17.).
281 Hírek, Vodafone, http://vodafone.hu/lakossagi/live/rovatok/hirek (utolsó letöltés: 2011. március 17.).
282 Juhász Gábor, HVG, személyes interjú, 2011. február 18.
283 Ökrös Gergely telekommunikációs szakértő, személyes interjú, 2011. február 22.
284 2010. évi CLXXXV. törvény, 161. §. 1. pont.
285 2010. évi CLXXXV. törvény, 67. §. 70. §. 169. §.
286 2010. évi CLXXXV. törvény, 68. §. 1. pont.
287 „Botrányban születtek az új rádiók”, Origo.hu, 2009. november 19., http://www.origo.hu/itthon/20091118-egy-eves-huzavona-vegen-hallgat-el-a-slager-es-a.html (utolsó letöltés: 2011. február 28.) (a továbbiakban: Origo.hu 2009).
288 „Frekvenciapályázat: az FM1 Konzorcium és az Advenio Zrt. nyert”, Inforadio.hu, 2009. október 28., http://www.inforadio.hu/hir/belfold/hir-311727 (utolsó letöltés: 2010. november 20.).
289 Kovács B. Á. és Molnár B., „Hungary”, Freedom House, Nations in Transit, 2010, 241. o., http://freedomhouse.org/images/File/n it/2010/NIT2010Hungaryfinal1.pdf (utolsó letöltés: 2010. november 20.) (a továbbiakban: Freedom House Hungary 2010).
290 Origo.hu 2009.
291 Az Infocenter.hu meg akarta vásárolni az IKO Média Holding Zrt-t, ami az M–RTL Zrt. 31 százalékos tulajdonosa és a piacvezető kereskedelmi televízió, az RTL Klub üzemeltetője. Az üzlet végül nem jött össze. Szabó Z. és Spirk J., „Mégsem tud beszállni az RTL-be Fellegi volt cége”, Index.hu, 2010. november 10., http://in dex.hu/kultur/me dia/2010/11/10/nem_vette_meg_az_ rtl_klubot_a_miniszter_volt_cege (utolsó letöltés: 2010. november 22.).
292 „Eladta a Rádiócafét a NeoFM tulajdonosa”, Nol.hu, 2010. április 29., http://nol.hu/gazdasag/eladta_a_ra diocafet_a_neofm_tulajdonosa (utolsó letöltés: 2011. február 28.).
293 Freedom House Hungary 2010, 241. o..
294 Freedom House Hungary 2010, 241. o.
295 „Sláger és Danubius: tízmilliárdokra perelhetik a magyar államot”, Népszava, 2010. november 8., http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=364149 (utolsó letöltés: 2010. november 22.).
296 „A Danubius nyert, a Sláger vesztett a frekvenciaperben”, Origo.hu, 2011. február 23., http://www.origo.hu/itthon/201 10223-jogserto-volt-az-ortt-ke reskedelmi-radiok-szamara-kiirt-f rekvenciapalyazata.html (utolsó letöltés: 2011. február 28.).
297 „Megszűnik a Klub Rádió és a Rádió 1”, Gazdasagiradio.hu, 2011. december 20., http://gazdasagiradio.hu/cikk/72225/ (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
298 Mediapiac.com, Tévéző lapkiadók, Nr. 4, 2006, http://www.mediapiac.com/digit alis-lap/2006-4-szam/Tevezo-lapki adok/250/ (utolsó letöltés: 2011. február 27.).
299 Termékek, Ringier, http://ringier.hu/ringier_termekek (utolsó letöltés: 2011. március 18.).
300 Napilapok, Axel Springer, http://axelspringerb2b.hu/te rmekek/print/periodika-szerint/ napilapok (utolsó letöltés: 2011. március 18.).
301 Szabó Z., „Eladások nélkül Magyarországon nem egyesülhet az Axel Springer és a Ringier”, Index.hu, 2010. április 2., http://index.hu/kultur/media/2010/ 04/02/nem_ussza_meg_elada sok_nelkul_a_ringier-axel_sp ringer (utolsó letöltés: 2010. november 22.).
302 „Media Council blocks Ringier-Axel Springer merger in Hungary” (A Médiatanács megakadályozta a Ringier-Axel Springer egyesülést Magyarországon), Budapest Business Journal, 2011. április 15., http://www.bbj.hu/busin ess/media-counc il-blocks-ringier-axel-sprin ger-merger-in-hungary_57235 (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
303 Lásd http://www.ringieraxelspringer.com/ (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
304 „Indulhat az RTL Klub összeolvadása”, Napi.hu, 2011. október 5., http://www.napi.hu/ma-gyar_vallalatok/indulhat_az_rtl_klub_osszeolvadasa.497803.html (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
305 Szabó Z., „Érdeklődés hiányában megszűnik a Független Hírügynökség”, Index.hu, 2011. május 25., http://index.hu/kultur/media/2011/05/25/erdeklodes_hianyaban_megszunik_a_fuggetlen_hirugynokseg/ (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
306 Csuday G., „A nagy lenyúlások éve”, Kreativ.hu, 2011. december 29., http://www.kreativ.hu/med ia/cikk/a_nagy_lenyulasok_eve (utolsó letöltés: 2012. december 5.).
307 Hegedűs I., „Political Clientelism in Hungarian Journalism” (Politikai klientelizmus a magyar újságírásban), előadás az International Communication Association konferenciáján, Drezda, 2006. június 22., http://www.europatarsasag.hu/index. php?option=com_conten t&task=view&id=85&Itemid=32 (utolsó letöltés: 2011. július 12.) (a továbbiakban: Hegedűs 2006).
308 Kartellgyanúban a megyei lapkiadók, Gazdasági Versenyhivatal, 2011. szeptember 23, http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&st=1&pg=72&m5_doc=7313 (utolsó letöltés: 2011. október 26.).
309 Juhász Gábor, HVG, személyes interjú, 2011. február 18.
310 Juhász G., „Sajtómérleg: jobbkonzervatív médiatúlsúly”, 2010. június 18., HVG, http://hvg.hu/hvgfriss/2010.24/201024_sajtomerleg (utolsó letöltés: 2011. február 28.).
311 2010. évi CLXXXV, 37. §. 1. pont.
312 2010. évi CLXXXV, 41. §. 4. pont. A nyilvántartásba vett honlapok listája: Nyilvántartásba vett internetes sajtótermékek adatai, NMHH, http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=26946 (utolsó letöltés: 2011. július 27.).
313 A tarifaár a reklámiparban a médiumok által ajánlott hirdetési árak listája.
314 Skriba Judit, Sajtóközlemény, Reklámköltési adatok 2009 – MRSZ becslés, MRSZ, http://www.mrsz.hu/download.php?oid=Tc2e6e91975712159f04ab7ebfa36844;aid=Tb2b6699955b1d1799084e2cba9e69bc (utolsó letöltés: 2011. február 15.).
315 Kantar Media, email, 2011. február 17.
316 Juhász Gábor, HVG, személyes interjú, 2011. február 18.
317 Monori 2005, 280. o.
318 Antal Zs. és Kubinyi T., A napilapok és hetilapok hirdetői 1998–2002, avagy a pénz, amely politizál 1, http://www.freeweb.hu/mkdsz1/n31/media030201.html (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
319 Hegedűs 2006.
320 Gálik M., „A médiatulajdon hatása a média függetlenségére és pluralizmusára Magyarországon”, Médiakutató, 2004. ősz (V. évf. 3. sz.), 76–77. o.
321 Juhász Gábor, HVG, személyes interjú, 2011. február 18.
322 Dési János, Népszava, személyes interjú, 2011. február 23.
323 2008. évi LXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, melléklet.
324 2009. évi CXXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, melléklet.
325 2010. évi XCVIII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, melléklet (a továbbiakban: 2010. évi XCVIII. törvény).
326 2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről, melléklet.
327 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről, melléklet.
328 2010. évi XCVIII. törvény, 1. melléklet.
329 1996. évi I. törvény, 84. §. 2. pont.
330 1996. évi I. törvény, 75. §. 1. pont.
331 2010. évi CLXXXV. törvény, 108. §. 2. pont.
332 2010. évi CXLVI. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetéséről, 3. melléklet.
333 2011. évi CLXXXIII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről, 3. melléklet.
334 „Egy kézben a közmédiák értékesítése”, Index.hu, 2011. március 4., http://index.hu/kultur/media/2011/ 03/04/egy_kezben_a_kozmediak_e rtekesitese/ (utolsó letöltés: 2011. március 4.).
335 ORTT-Beszámoló 2010, 311. o.
336 Juhász Gábor, HVG, személyes interjú, 2011. február 18.
337 „Fogadjon örökbe néhány percet”, Klubradio.hu, http://www.klubradio.hu/fogadjonorokbe/ (utolsó letöltés: 2011. április 13.).
338 Szilvásy Rudolf, a Szabad Sávért Alapítvány kuratóriumi elnöke, telefonos interjú, 2011. augusztus 3.
339 Helyi kereskedelmi rádióadó igazgatója, személyes interjú, 2011. február 28.
340 Szabó György, Sanoma Budapest, személyes interjú, 2011. február 16.
341 Szabó Z., „Magára hagyták a TV2-t”, Index.hu, 2011. szeptember 28., http://index.hu/kultur/media/2011/09/28/magara_hagytak_a_tv2-t/ (utolsó letöltés: 2011. október 26.).
342 „Csak a főműsoridőre van pénze az RTL Klubnak”, Index.hu, 2011. október 19., http://index.hu/kultur/media/2011/1 0/19/csak_a_fomusoridore_van_penze_az_rtl_klubnak/ (utolsó letöltés: 2011. október 26.).
343 „Nem szabad csak az okostelefonokra koncentrálni”, Hvg.hu, 2011. január 27., http://hvg.hu/napi_merites/20110126_okostelefonok_media (utolsó letöltés: 2011. március 18.).
344 Szabó György, Sanoma Budapest, személyes interjú, 2011. február 16.
345 Helyi kereskedelmi rádióadó igazgatója, személyes interjú, 2011. február 28.
346 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról, 303. §. 1. pont. Ez a törvény 2011. december 31-én lépett életbe.
347 2007. évi LXXIV. törvény, 38. §. 1. pont.
348 „Hol tart a DVB-T Magyarországon?”, Antenna Hungária, http://www.ahrt.hu/Digit alis_atallas/Digitalis%20televiziozas/D VB-T%20Ma,-d-,-on.aspx?sc_lang=hu (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
349 2007. évi LXXIV. törvény, 38. §. 2. pont.
350 2007. évi LXXIV. törvény, 53. §.
351 1014/2007 (III.13.) Kormányhatározat, melléklet, 175. o.
352 2007. évi LXXIV. törvény, 44. §. 3–4. pont
353 2007. évi LXXIV. törvény, 44. §. 5. pont.
354 Digitális megújulás cselekvési terv 2010–2014. Az infokommunikációs ágazat cselekvési terve a társadalom és a gazdaság megújulásáért, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2010. december, 104. o., http://nfm.gov.hu/data/cms20895 29/Digitalis_Megujulas_Cselekvesi_Terv.pdf (utolsó letöltés: 2011. január 31.). (a továbbiakban: Digitális megújulás cselekvési terv 2010–2014).
355 Az NHH megbírságolta az Antenna Hungáriát, és meghallgatást indít a helyi televíziók digitális átállásáról, NHH, 2009. október 22, http://www.nmhh.hu/index.php?id=hir&cid=9152 (utolsó letöltés: 2011. január 31.) (a továbbiakban NHH 2009).
356 2007. évi LXXIV. törvény, 43/M §.
357 Rozgonyi K., „Első oldal”, In: Infokommunikáció és Jog, 27. sz., 2008. október, http://www.infojog.hu/szam/27 (utolsó letöltés: 2011. január 31.).
358 NHH 2009.
359 A Nemzeti Hírközlési Hatóság stratégiája az elektronikus hírközlés szabályozásáról 2006–2010, NHH, 2006. szeptember 7., http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=10752&letolt (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
360 „Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról”, Mediajogfigyelo.hu, http://mediajogfigyelo.hu/index.php?do=a&id=1691 (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
361 A korábbi, elvetett törvényjavaslatok nem szabályozták volna az internetet.
362 Részletekért lásd „Chronology of Events Related to the Hungarian Media Law” (A magyar médiatörvénnyel kapcsolatos események kronológiája), South and East Europe Media Organisation, lásd http://hungarypressfreedom.org/ (utolsó letöltés: 2011. április 13.).
363 A törvényt hivatalosan 2010. december 31-én hirdették ki, és 2011. január 1-étől volt hatályos. Előtte a nyilvánosság és a médiapiac szereplő csak a törvényjavaslatot ismerhették meg, amelyet több mint 200 ponton módosított a parlament (lásd a parlament honlapján: http://www.parlament.hu/int ernet/plsql/ogy_iromany.ir om_lekerd_egysz?P_CKL=39&P_ TIP=NULL&P_FOTIP=null& P_KISZ=CLXXXV&P_KIDA=2010 (utolsó letöltés: 2011. január 31.). Vagyis a végleges törvényt egészen addig nem lehetett teljes egészében megismerni, amíg a Magyar Közlönyben meg nem jelent az év utolsó napján – egy nappal azelőtt, hogy hatályba lépett volna.
364 1949. évi XX. törvény, 61. §. 3. pont.
365 1949. évi XX. törvény, 7/A §. 2. A kormánypárt 2011-ben új alkotmányt fogalmazott meg és fogadott el. Az alaptörvény 2012. január 1-étől van érvényben.
366 A. Brouillette, Hungarian Media Laws in Europe. An Assesment of the Consistency of Hungary's Media Laws with European Practices and Norms (A magyar médiatörvény Európában: a magyar médiatörvény értékelése az európai normákkal és gyakorlattal való összhangja szempontjából), Center for Media & Communication Studies, 2012, https://cmcs.ceu.hu/sites/default/files/field_at tachment/news/node-27293/Hungari an_Media_Laws_in_Europe.pdf (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
367 A kritikák közül néhány megtalálható itt: E. Hume, „Caught in the Middle: Central and Eastern European Journalism at a Crossroads. A Report to the Center for International Media Assistance”, 2011. január 20., Center for International Media Assistance, 37–38. o., http://cima.ned.org/sites/default/files/CIMA-Central_and_Eastern_Europe-Report_6.pdf (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
368 K. Jakubowicz, „Analysis and Assessment of a Package of Hungarian Legislation and Draft Legislation on Media and Telecommunications”, Warsaw, 2010. szeptember, http://www.osce.org/fom/71218 (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
369 Lásd a SEEMO gyűjteményét, OSCE, http://www.seemo.org/hungary/osce.html (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
370 „Full text of the press statement delivered by the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, after the conclusion of his visit to Hungary”, 2011. április 5., http://www. google.hu/url?sa=t&source=web &cd=2&ved=0CCQQFjAB&am p;url=http%3A%2F%2Fwww 2.ohchr.org%2Fenglish%2Fissues% 2Fopinion%2Fdocs%2F2011-04-05_ Hungary_Freedex_EndMission.doc&e i=RO-hTdWeI4PVsgbU7rnmAQ&am p;usg=AFQjCNGQGTsWJikh1Z8YA5QOiW_0uYsfIQ (utolsó letöltés: 2011. április 13.).
371 Például „Hungary to create new media watchdog”, BBC, 2010. december 21., http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12051665 (utolsó letöltés: 2011. január 4.); „Hungary passes law boosting government control of media”, Reuters, 2010. december 21., http://www.reuters.com/article/idUSTRE6BK6KF20101221 (utolsó letöltés: 2011. január 4.); „Hungary's new media law puts EU presidency in doubt”, The Telegraph, 2010. december 23., http://www.telegraph.co.uk/news/worl dnews/europe/hungary/8220836/Hun garys-new-media-law-puts-EU-presidency-in-doub t.html (utolsó letöltés: 2011. január 4.).
372 „Az elsöprő erejű médiatörvény a sajtószabadságot fenyegeti Magyarországon”, Amnesty, 2011. január 3., http://www.amnesty.hu/kampanyok/emberi-jo gaink/item/340-az-els%C3%B6pr %C5%91-erej%C5%B1-m%C3%A9diat%C 3%B6rv%C3%A9ny-a-sajt%C3%B3szabads% C3%A1got-fenyegeti-magyarorsz%C3%A1gon-/ -sweeping-new-media-law-threatens-f reedom-of-expression-in-hungary (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
373 Kovács B. Á., Hevesi F., „Hungary”, Nations in Transit 2011, Freedom House, p. 238., http://www.freedomhouse.org/images/File/nit/2011/NIT-2011-Hungary.pdf (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
374 Simon Éva, előadás, 2011. január 6. A kritikák egy része megtalálható itt: „A médiatörvény elemzése: első rész”, TASZ, 2011. január 3., http://tasz.hu/szolasszabadsag/mediatorveny-elemzese-elso-resz (utolsó letöltés: 2011. január 23.).
375 Simon Éva, előadás, 2011. január 6.
376 Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda State of play of Commission's examination of Hungarian Media Law Extraordinary meeting of the European Parliament's Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee, Strasbourg, 17 January 2011, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do ?reference=SPEECH/11/22&format=HTML&aged =0&language=EN&guiLanguage=en (utolsó letöltés: 2011. január 23.) (a továbbiakban Neelie Kroes, 2011. január 17.).
377 Neelie Kroes, 2011. január 17.
378 „Módosították a médiatörvényt”, Index.hu, 2011. március 7., http://index.hu/belfold/2011/03/07/modositottak_a_mediatorveny/ (utolsó letöltés: 2011. március 15.).
379 2011. évi CVII. törvény egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról.
380 2010. évi CIV. törvény, 1. §. 6 pont (kiemelés tőlünk).
381 „Tanácsnokok és bloggerek”, Mediatanacs.blog.hu, 2011. január 11., http://mediatanacs.blog.hu/2011/01/11/tanacsnokok_es_bloggerek (utolsó letöltés: 2011. január 23.).
382 „Az új magyar médiaszabályozás”, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Budapest, 2011. november, http://www.mediatanacs.hu/uploads/9/12/1321457191az_uj_magyar_mediaszabalyozas_hun_web.pdf (utolsó letöltés: 2011. december 5.).
383 1746/B/2010. AB határozat, 2011. december 19.
384 2010. évi CLXXXV. törvény, 41. §. 4. pont.
385 1746/B/2010. AB határozat, 2011. december 19.
386 2010. évi CIV. törvény, 6. §.
387 A 2010. évi CLXXXV. törvény alapján az alábbi maximális pénzbüntetések szabhatók ki: „jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett médiaszolgáltató” 200 millió forintig; országos napilap 25 millió forintig, országos hetilap, folyóirat tízmillió forintig; egyéb napilap, hetilap, folyóirat ötmillió forintig; internetes sajtótermék 25 millió forintig; műsorterjesztő ötmillió forintig; közvetítő szolgáltató hárommillió forintig (2010. évi CLXXXV, 187. §. 3. pont).
388 2010. évi CLXXXV. törvény, 189. §. 4. pont.
389 2010. évi CLXXXV. törvény, 187. §. 3e. pont.
390 2010. évi CLXXXV. törvény, 140. §. 2. pont.
391 1746/B/2010. AB-határozat, 2011. december 19.
392 2010. évi CIV. törvény, 13. §.
393 2010. évi CIV. törvény, 10. §.
394 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1153/2011. (IX. 1.) számú határozata.
395 2010. évi CLXXXV. törvény, 189. §. 4. pont.
396 2001. évi CVIII. törvény, 4. §.
397 2001. évi CVIII. törvény, 8a–10a. §.
398 „A közmédiarendszer átalakítása újabb szakaszhoz érkezett – Az MTI Zrt és az MR Zrt közleménye”, Radio.hu, 2011. február 14, http://radio.hu/index.php?option =com_content&task=view&id=546&Itemid=41 (utolsó letöltés: 2011. március 15.).
399 „Egy év alatt teljesen megújul a magyar közmédia”, Hvg.hu, 2010. december 23., http://hvg.hu/itthon/20101223_magya r_kozmedia_megujulas (utolsó letöltés: 2011. március 15.).
400 Bednárik I., „Hírcentrum az MTI-ben”, 2011. január 15., Nol.hu, http://www.nol.hu/lap/mo/20110115-hircentrum_az_mti-ben (utolsó letöltés: 2011. március 15.).
401 Lampé Á., „Kormányfelügyelet a médián: »Most tesszük le a magyar BBC alapjait«”, 168 Óra, 2010. december 13., http://www.168ora.hu/itthon/kovetkezik-a-hirado-kapcsoljuk-az-mti-t-66216.html (utolsó letöltés: 2011. március 15.).
402 Kiemelés tőlünk. 2010. évi CIV. törvény, 17. §. Az eredeti törvény szerint „a médiatartalom nem lehet alkalmas személyek […] nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére”. A „nyílt vagy burkolt” szavak az Európai Bizottság kérésére kerültek ki a törvényből.
403 2010. évi CIV. törvény 14, 16, 18. §.
404 Kiemelés tőlünk. 2010. évi CIV. törvény, 4. §. 3. pont.
405 2003. évi C. törvény 9, 10, 12. §.
406 2003. évi C. törvény 9, 14, 17. §.
407 2010. évi CLXXXV. törvény, 109. §.
408 2010. évi CLXXXV. törvény, 111. §. 2, 3, 5. pont.
409 2010. évi CLXXXV. törvény, 114. §.
410 2010. évi CLXXXV. törvény, 123, 124. §.
411 81/2010 (IX.15.) OGY határozat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság felállításáról.
412 2010. évi CLXXXV. törvény, 216. §. 8.
413 2010. évi CLXXXV. törvény, 125. §. 3.
414 2010. évi CLXXXV. törvény, 134. §. 2, 4. pont.
415 2010. évi CLXXXV. törvény 136. §.
416 Bajomi-Lázár Péter, személyes interjú, 2011. február 7.
417 1996. évi I. törvény, 91, 93, 94, 95. §.
418 1996. évi I. törvény, 98. §.
419 1996. évi I. törvény, 107. §.
420 Bajomi-Lázár 2005, 816. o.
421 2010. évi CLXXXV. törvény, 48. §. 4–5. pont.
422 A 2011. évi CVII. törvény szigorúbb frekvenciakiosztási szabályokat vezetett be.
423 2010. évi CLXXXV. törvény, 49, 50, 52, 56, 57, 59, 60, 62. §.
424 2010. évi CLXXXV. törvény, 60, 61, 62. §.
425 Etikai kódex. Az Etikai Együttműködő Tanács által elfogadott Etikai kódex. 2003, http://muk-press.hu/?page_id=26 (utolsó letöltés: 2011. február 23.).
426 Újságírói etikai kódex, MÚOSZ, http://muosz.hu/kodex.php?page=etikai (utolsó letöltés: 2011. február 2.).
427 P. Bajomi-Lázár & K. Kertész, „Media Self-Regulation Practices and Decriminalization of Defamation in Hungary”, in Freedom of Speech in South East Europe: Media Independence and Self-Regulation, ed. A. Kashumov, pp. 160–190 (Sofia: Media Development Center, 2007).
428 Tartalomszolgáltatási kódex. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, 2001, http://www.mte.hu/etikaikodex.html (utolsó letöltés: 2011. február 2.)
429 2010. évi CLXXXV. törvény, 190. §. 1. pont.
430 2010. évi CLXXXV. törvény, 190–202. §.
431 G. Raskó, Co-regulatory agreements between the Hungarian media self-regulatory bodies and the media authority (Társszabályozási megállapodások a magyar önszabályozó testületek és a médiahatóság között), IRIS, 2011–9:1/23, http://merlin.obs.coe.int/iris/2011/9/article23.en.html (utolsó letöltés: 2012. január 5.).
432 M. Nehéz-Posony, „The Hidden Treasures of Hungary's Media Legislation” (A magyar médiaszabályozás rejtett kincsei), Seemo.org, http://www.seemo.org/hungary/publicpersons/publicpersons11.html (utolsó letöltés: 2011. október 23.).
433 T. Bodoky, From Endangered to Extinct (Veszélyeztetettségtől a kihalásig), 2011. január 25, http://www.tol.org/client/article/22117-from-endangered-to-extinct.html (utolsó letöltés: 2011. március 4.).
434 Vásárhelyi M., Foglalkozása: újságíró (Budapest: Magyar Újságírók Országos Szövetsége, 2007), 85. o. (a továbbiakban: Vásárhelyi 2006).
435 Vásárhelyi 2006, 85. o.
436 Matalin D., „Politikailag megosztottak, anyagilag kiszolgáltatottak a magyar újságírók”, Nol.hu, 2010. március 13, http://www.nol.hu/belfold/20100313-a_csavargyar_hamarosan_bezar (utolsó letöltés: 2011. július 12.).
437 Dési János, Népszava, személyes interjú, 2011. február 23.
438 2007. évi LXXIV. törvény, 44. §. 3. pont.
439 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról.