Médiakutató

Lábjegyzetek

Kiss Gábor Zoltán: 1001 videojáték, amivel játszanunk kell?

1 Jelen szöveg egy készülő monográfia – Efemer galériák: Videojátékok kritikai megközelítésben – fejezete. A szerzőt munkája során 2011 őszétől az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíja, továbbá a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen” programja támogatta.
2 Bordwell Malcolm Turvey The Filming of Modern Life: European Avant-Garde Film of the 1920s (The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, 2011) című könyvére utal. Turvey az avantgárd filmkészítők művészi és elméleti munkásságáról írva meghatározó jellemzőjükként a több médiumban való alkotást és a kísérletezést emeli ki. Turvey kritizálja az avantgárd film (és általában az avantgárd) kutatásának tipikus elbeszélését, amely a múlt radikális kritikájaként és a változás, a jövő iránti feltétlen elköteleződés hírnökeként értelmezi tárgyát.
3 http://mamedev.org/about.html
4 Lásd a PC Engine (1987-1994) és Genesis (1988-1995) játékokat a PlayStation 3 esetében; a NES (1983-2003), SNES (1990-2003) és Nintendo 64 (1996-2001) címeket a Wii Virtual Console-ján.
5 A funkcionalizmus elve nem csupán a játék, de a népszerű színházi formák, a vidám- és látványparkok, a narratív TV-sorozatok és a műfaji filmek esetében is érvényesül. A funkcionalizmus azt feltételezi, hogy a mai látványparkok és látványfilmek, narratív TV-sorozatok és játékok hatásosabbak, a megfelelő történeti, műfaji keretek között működőképesebbek, mint a korábbiak.