Médiakutató

Lábjegyzetek

Nagy Zsófia: Jó élet és jó halál a magyarországi gyászjelentések tükrében

1 A probléma – a biológiai halál definíciója – azonban sokkal bonyolultabb dilemma, aminek a rendezésére 1980-ban az Egyesült Államokban elnöki tanácsadó testület dolgozott ki javaslatot. Az 1981-re elkészült jelentés ma online is elérhető: http://bioethics.georgetown.edu/ pcbe/reports/past_commissions/ defining_death.pdf.
2 Szentről és profánról írva Mircea Eliade egyenesen azt állítja, hogy a vallásos tapasztalat talaján szembesül az egyén a semmivel, a halállal. Míg a mindennapokat a halál miatti szorongás hatja át, az élet szentben való megalapozása az egyetlen biztonságos létalap. (Eliade 1987: 100.).
3 Mary Douglas Van Gennepnél továbbmegy az átmeneti rítusok funkciójának jellemzésekor: „Van Gennep elképzeléseit azonban nagy mértékben ki kell terjesztenünk. Nem csak a marginális társadalmi állapotokat, de minden margót, azaz a társadalmi tapasztalat elrendezésekor használt határvonalak peremeit veszélyesnek és szennyezőnek szokták tekinteni. Az átmeneti rítusok nem megtisztító, hanem megelőző jellegűek. Nem újradefiniálnak és visszaállítanak egy korábbi elveszett állapotot vagy megtisztítják azt a szennyezés hatásaitól, hanem definiálják az új állapotba való belépést. Ezen a módon válik hangsúlyozottá a társadalom minden részét magában foglaló osztályozások állandósága és értéke” (Douglas, 2003: 78).
4 Jeremy Rifkin közgazdász említi, hogy Emily Post 1927-es közlése szerint az akkori gyászidőszak három év volt, 23 évvel később ez 6 hónapra csökkent. Ma a nyugati országokban bevett rendszer egy–három nap temetési szabadság biztosítása a gyászolók számára (Rifkin, 1987).
5 Ennek ugyan látszólag ellentmond a halál szenzácializációja olyan közismert esetekben, mint Diana vagy II. János Pál halála. Pedig ez esetben is magánügyről van szó, amely a modern infotainment szellemében a tömegmédia legjobban jövedelmező területe.
6 MATESZ Publikus adatok: matesz.hu/data.
7 A West Balkan 2011-es tragédiájának emlékoldala a facebookon: http://www.facebook.com/Szombatitragedia.
8 A legnagyobb ilyen honlap: http://www.groww.org/.
9 A neveket a dolgozatban monogramok helyettesítik.
10 A témáról részletesen lásd Fernández (2006).